– En nøtt for kommunen

– Behandlingen av Østre Porsgrunn kirke er en nøtt for administrasjonen i Porsgrunn kommune. Det mener Åge Frisak, leder i Porsgrunn Venstre, etter at fylkeskommunen kritiserer planene for oppføring av ny kirke. Frisak tror endringene som må gjøres i planene, kan bety at politikerne igjen må på banen. – Det er bare en vanlig byggesak, sier Jorid Sætre i kommunen.

Nye Østre Porsgrunn kirke, Modell "Reis opp"
Foto: sivilarkitekt Espen Surnevik / Trodahl Arkitekter