– Bruker fjellhaller ulovlig

Båtlagringen som drives i fjellhallene på øya Vestre Bolæren, gjøres ikke på lovlig vis, mener Nøtterøy kommune. Leietager har ikke søkt om bruksendring, og kommunen krever øyeblikkelig stans av virksomheten.

Fjellhall til leie.

Nøtterøy kommune ønsker å ha aktivitet i fjellhallene, men at den må være i henhold til forskriftene som gjelder og avtalen som er inngått.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Siden 2006 har Vestre Bolæren AS leid fjellhallene på øya Vestre Bolæren av Nøtterøy kommune, og bruker arealene som vinteropplag for båter.

Rådmann Toril Eeg

– Vi håper å komme til et forlik og finne løsninger som begge parter kan leve videre med, sier Toril Eeg, rådmann i Nøtterøy kommune.

Foto: John-Andre Samuelsen.

Etter et branntilsyn i april i år, fikk kommunen en bekymringsmelding. Brannvesenet hadde funnet avvik, og selskapet hadde ikke søkt om å endre bruken av hallene.

– Vestre Bolæren AS fikk frist til 1. august for å søke bruksendring, men det har ikke blitt gjort, sier Toril Eeg, rådmann i Nøtterøy kommune.

Har søkeplikt

Vestre Bolæren AS søkte, i henhold til rådmannen, heller ikke om bruksendring da leieforholdet startet i 2006.

Rådmannen sier det er leietagers plikt å søke, og at kommunen har forutsatt at dette ble gjort, uten å undersøke nærmere.

Hun understreker at kommunen mener søkeplikten kommer klart frem i den nye leiekontrakten som ble underskrevet i 2013.

Risikerer erstatningskrav

– Dette er en langvarig leiekontrakt som kommunen har misligholdt på ett punkt, at de har unnlatt å utbedre det elektriske anlegget, sier advokat Mette Yvonne Larsen.

Hun representerer Vestre Bolæren AS, og uttaler at dette har påført hennes klient store

Mette Yvonne Larsen

Mette Yvonne Larsen, advokat for Vestre Bolæren AS, sier kommunen har visst hva hallene brukes til.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

tap og at kommunen forsøker å komme seg unna avtalen fordi det vil bety kraftige utgifter dersom de skal oppfylle sin del av kontrakten.

Kommunen mener Vestre Bolærne AS står ansvarlig for utbedringen, og krever at virksomheten stanses øyeblikkelig, noe Larsen mener det ikke er grunnlag for.

Hun sier det både har vært søkt om bruksendring og at Nøtterøy kommune over lang tid har visst hva hallene brukes til.

– Hvis de mener de skal kaste noen ut, vil vi møte det med et erstatningskrav, understreker Larsen.

Kontraktsbrudd

I alt 26 000 kvm fjellhaller er til leie på Vestre Bolærne.

FJELLHALL: Nøtterøy kommune krever at virksomheten i fjellhallene på Vestre Bolæren stanses.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Advokaten holder fast ved at det er kommunen som må handle først.

– Mine klienter kan ikke oppfylle sin del av kontrakten før kommunen gjør det, sier Larsen.

Rådmann Eeg er av en ganske annen oppfatning, og sier at saken nå handler om at det ikke er søkt om bruksendring.

– Sett fra vår side er dette et kontraktsbrudd, uttaler rådmann Eeg.

Samtidig understreker hun at kommunen håper å kunne komme til et forlik og finne løsninger som begge parter kan leve med.

I henhold til advokat Mette Yvonne Larsen, er det noe de bare kan glemme.