Flere helsearbeidere mistet autorisasjonen

Rusmiddelmisbruk er blant hovedårsakene.

Statens helsetilsyn

TILBAKEKALLER AUTORISASJONER: Det er Statens helsetilsyn som inndrar helseautorisasjoner.

Foto: Christian Thomassen / SCANPIX

På landsbasis mistet 145 personer innenfor helsevesenet til sammen 160 autorisasjoner i 2015. Det er 23 flere autorisasjonstap enn året før.

Årsakene til at autorisasjonen ble tilbakekalt, er i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel og atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen, som blant annet tyveri av legemidler, melder Helsetilsynet på sin side.

2015

Saken startet hos

Tilbakekall av autorisasjon/lisens

Østfold

6

Oslo og Akershus

34

Hedmark

5

Oppland

5

Buskerud

4

Vestfold

17

Telemark

7

Aust-Agder

5

Vest-Agder

3

Rogaland

5

Hordaland

8

Sogn og Fjordane

3

Møre og Romsdal

6

Sør-Trøndelag

10

Nord-Trøndelag

6

Nordland

13

Troms

6

Finnmark

2

* Statens helsetilsyn

9

** Utland

6

SUM

160

* Saker som først startet hos Statens helsetilsyn ** Saker som ble oversendt fra utenlandsk tilsynsmyndighet til Statens helsetilsyn I noen saker er det gitt mer enn én reaksjon, og i noen saker har ett helsepersonell mistet mer enn én autorisasjon/lisens.

  • Se hele tabellen her

På topp

I Vestfold ble 17 autorisasjoner inndratt i fjor. Kun Oslo og Akershus ligger høyere.

I noen saker er det gitt mer enn én reaksjon, og i noen saker har vedkommende mistet mer enn én autorisasjon.

Fylkeslege Henning Mørland hos Fylkesmannen i Vestfold forklarer at de aktuelle autorisasjonene i fylket var fordelt på 14 personer fra forskjellige profesjoner i helsevesenet.

– Det er et forholdsvis høyt tall hvis vi ser på statistikken og sammenlikner med andre fylker, sier han til NRK.

Også lederen i Vestfold legeforening, Tom Øren, syns tallet er høyt. I en kommentar til Tønsbergs Blad sier han at han er bekymret over at Vestfold ligger så høyt i forhold til sammenlignbare fylker.

Fylkeslege Henning Mørland

FORSKJELLIGE PROFESJONER: Fylkeslege Henning Mørland opplyser at sakene i Vestfold både gjelder leger, sykepleiere, tannleger, hjelpepleiere, fysioterapeuter og andre.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Saksbehandlingstid

Det er Statens helsetilsyn som fatter vedtak og inndrar autorisasjoner.

– Der kan ulike forhold med saksbehandlingstid spille inn. Noen av disse sakene startet opp hos Fylkesmannen flere år tilbake i tid og så tar det en god stund før det foreligger en endelig avgjørelse, forklarer Mørland.

Han sier at det kan være mange grunner til at autorisasjoner blir inndratt.

– Det er viktig for oss å understreke at det ofte dreier seg om forhold hos helsepersonellet som ikke bare har med fag og jobb å gjøre. Det kan være helseproblematikk og rusproblematikk som ganske ofte er medvirkende i de saker hvor helsepersonell mister sin autorisasjon.

– Vi ønsker selvsagt at de som jobber i helsevesenet skal ha en atferd som gjør at det ikke skal være behov for at de mister sin autorisasjon. Samtidig dreier det seg også her om mennesker, som kan bli rammet av sykdom og rusproblemer som alle andre mennesker i samfunnet.