1000 tonn stålhimling på plass

Dermed går utbyggingen av stasjonen i Holmestrand mot ende. 28. november skal trafikken settes på sporet.

siste økt

SISTE TAKPLATER PÅ PLASS: 3. august kom de siste takplatene på plass i den nye stasjonshallen som bygges inne i Holmestrandfjellet

Foto: ANNE METTE STORVIK / Jernbaneverket

– Vi er i rute, men er avhengige av at det blir bra vær når vi legger om sporet på utsiden. Vi håper ikke det blir frost og snø, sier hovedbyggleder for Jernbaneverket, Renate Aga Nygård.

Denne uken ble de siste himlingsplatene over sporet i den nye stasjonshallen i Holmestrand montert.

Dermed er over 1000 tonn stål, fordelt over 11 400 kvadratmeter, på plass.

Prosjekt Holm-Nykirke har en streng tidsplan fram mot 28. november da det skal settes trafikk på sporet. Fra 29. oktober stenges banen for togtrafikk fram til åpning.

– En komplisert affære

Renate Aga Nygård

TUNGT: Stålhimlingene i seg selv, slik de er nå, veier 1000 tonn, det er ganske tungt, sier hovedbyggleder for Jernbaneverket, Renate Aga Nygård.

Foto: ANNE METTE STORVIK / Jernbaneverket

Den nye Holmestrand stasjon ligger inne i en enorm fjellhall.

«Stål-skjelett» er konstruert for å vare i 100 år, og skal tåle trykk- og sug-kreftene som oppstår når tog passerer med 250 kilometer i timen.

Renate Aga Nygård sier at arbeidet har vært en komplisert affære.

– Den er komplisert i den grad at akkurat denne type løsning og system har vi ikke kjennskap til at noen har brukt tidligere, sier Nygård.

Systemet går ut på at "stål-skjelett» har blitt festet i tak og vegger med seks og tolv meter lange bolter. 685 opphengsbolter med fem meters mellomrom måtte til for å få forsvarlig feste.

Kostnadsspørsmål

Hun forteller at valget om stålhimling var et kostnadsspørsmål.

– I løpet av den tidligere fasen vurderte vi full utstøpning, men det har vært ansett som en billigere løsning å gå for stålhimling enn for full utstøpning fordi fjellhallen er så stor som den er, sier Nygård.

Arbeidene med å montere opphengsstag, bærestål og plater pågikk i skift. På de mest omfattende skiftene har det vært opp imot 200 mann inn i hallen.

I løpet av hele prosjektet har det vært noen personskader.

– Når det gjelder stålhimlingene, så har vi hatt en klemskade, da det var en finger som kom i klem, men vedkommende var på jobb dagen etter, opplyser hun.

Før åpningen i november gjenstår de tekniske justeringene rundt jernbaneteknikk. I tillegg jobbes det med ferdigstillelse av overflate og arbeidet i selve stasjonshallen.