1000 krever 22. juli-erstatning

Så langt er det meldt inn over 1000 erstatningskrav etter terrorangrepene 22. juli i fjor, men det blir trolig flere.

Utøya

Kontoret for voldsoffererstatning regner med over 1000 erstatningskrav etter hendelsene på Utøya og i Regjeringskvartalet 22. juli i fjor.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kontoret for voldsoffererstatning har kategorisert sakene i samarbeid med bistandsadvokatene, og delt de inn i 26 såkalte pilotsaker.

– Nå er prosessen videre at vi har oversendt pilotsakene til erstatningsnemnda for voldsofre. De skal behandle disse sakene i muntlige forhandlinger de siste to ukene i oktober, forteller direktør Marit Zahl Jonassen hos Kontoret for voldsoffererstatning.

Venter flere saker

Hun sier at det er tatt utgangspunkt i saker fra Utøya og saker fra Regjeringskvartalet.

– Med det utgangspunktet har vi laget større grupper, eksempelvis etterlatte foreldre, etterlatte søsken, hardt skadde ungdommer på Utøya og ungdom som har vært på Utøya uten å ha fått fysiske skader, sier Zahl Jonassen.

– Hvor mange saker har dere fått inn per nå?

– I underkant av 1000, men vi venter flere. Vi vet at det mange bistandsadvokater som venter med innsending til pilotsaken er ferdig behandlet.

– Lagt oss på et fornuftig nivå

Zahl Jonassen vil ikke kommentere om 22. juli-rapporten også kan virke inn på avgjørelsen som klagenemnda skal ta.

– Vi er forvaltere av et regelverk og vi mener at vi har lagt oss på et nivå i disse pilotsakene som samsvarer med praksisen i øvrige saker i Norge. Vi mener at vi har lagt oss på et fornuftig nivå i forhold til dagens retningslinjer. Men det er klart at resultatet i erstatningsnemnda kan føre til en endret praksis, sier hun.