- Unngå at ungdommen i huset stresser med feil ting

Høgskolelektor Mattias Øhra mener dagens samfunn fører til et økt press på de unge.

Mattias Øhra

Mattias Øhra holder i kveld foredrag for foreldre og elever i 3. klasse ved Thor Heyerdahl vgs. Arkivfoto.

Foto: Lina Gaganis / NRK

I kveld skal foreldrene til tredjeklassingene på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik få tips om elevenes siste år ved skolen.

Eksamen

– Ungdomsgenerasjonen gjør det bra på skolen, og på alle andre områder i livet. Men de blir også mer stressa og har en presset hverdag, sier Mattias Øhra.

Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: NATHALIE BOURREAU / PHOTOPQR/PRESSE OCEAN

Blant foredragsholderne er pedagog og høgskolelektor ved Høgskolen Buskerud-Vestfold, Mattias Øhra.

– Vi vet at vi har en fantastisk ungdomsgenerasjon. De er flinke på data, de er opptatt av helse, og å være sunne, i tillegg til å gjøre det bra på skolen. Samtidig ser vi også en helt klar tendens til at de er mer stresset og har en presset hverdag. Dette skal jeg snakke mer om i kveld, sier Øhra.

Les også:

Gå i deg selv

Øhra mener foreldre bør se på seg selv, og hvilke forbilder de er for barna.

– Vi lever i en tid hvor det har blitt en ideologi at alle skal jobbe med sin egen selvrealisering. Voksne bruker også mye energi på å vise hverandre at de lykkes, sier Øhra.

Han mener ungdommene ser dette, og det øker presset på den yngre generasjonen. Øhra hevder ideologien har blitt sånn at vi ikke lenger reflekterer over den. Det er bare å stå på. I kjølvannet av dette ligger en bekymring.

– Vi som foreldre må ta et oppgjør med oss selv. Har det blitt tabu for oss å være alminnelige så er det ikke så rart at det blir det et press på ungdommene, sier Øhra.

Han mener det er en forventning i dagens samfunn om at en skal være perfekt på alle mulig måter. Kropps-, mote- og reklameidealer sier at en skal inn i en form som nesten er umulig, ifølge Øhra.

Les også:

Senk stressnivået

Den erfarne høgskolelektoren sier det er viktig at foreldre passer på at ungdommen gjør de rette valgene og prioriteringene siste året på videregående skole.

Det vil automatisk være et press på karakterer, fordi det handler om å være eller ikke være videre i livet. Derfor mener Øhra at det er viktig å senke stressnivået, uten at det betyr mindre effektiv jobb med skolearbeid.

– Hvis vi kan hjelpe ungdommene med å få dem til ikke å strebe så mye etter kroppsidealer, livsstil, selvrealisering og perfeksjon i alle sosiale medier, men heller bruke energien på skolearbeid, så vil det senke stressnivået, avslutter han.