Vil ruste opp Kanalen

En ny byplan for Tønsberg kan for eksempel føre til at båthavna i Ollebukta blir lagt et annet sted. Alt er mulig, sier kommunaldirektør Jan Eide.

Ollebukta i Tønsberg

Ollebukta i Tønsberg med sine flere hundre båtplasser kan også bli berørt av det som skal skje langs Kanalen. Men før det skal både innbyggere og politikere si sitt.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Tønsberg kommune vil ha forslag til hvordan områdene på begge sider av Kanalen kan utnyttes bedre. Det dreier seg om strekningen fra Stensarmen opp til Honnørbrygga på den ene sida, og på motsatt side fra området ved roklubben og opp til Kaldnes, sier kommunaldirektør Jan Eide.

– Tønsberg har stått noe stille i noen år, av forskjellige årsaker. Men nå er vi i gang med en veldig spennende plan. Det er faktisk første gang at vi lager en slik byplan.

(Saken fortsetter under bildet)

Kanalen mellom Tønsberg og Nøtterøy

Tønsberg kommune har bedt om eksterne forslag til hvordan området langs Kanalen på begge sider kan brukes til boliger, næring og rekreasjon.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Kan velge og vrake

Tre av byens arkitektkontorer samt et kontor i Oslo og et i Danmark er invitert til å være med på en såkalt begrenset anbudskonkurranse, eller mulighetsstudie som man velger å kalle det. Nå håper Eide på spennende forslag.

– Vi håper faktisk at det kan komme noen forslag som kanskje er litt radikale, og så har vi jo muligheten til å velge og vrake fra de forslagene som kommer inn.

Havna forsvinner

I alle utbyggingsprosjekter vekkes reaksjoner fra engasjerte innbyggere. Det vil trolig komme reaksjoner også knyttet til det som kan komme til å skje langs Kanalen. Ett av dem er noe som faktisk allerede er vedtatt, nemlig å legge ned Tønsberg havn.

– Jeg ville gjerne at vi hadde beholdt i alle fall deler av havna for å kunne betjene et regionsenter som Tønsberg. Det er ikke alt som egner seg til å fraktes på veien fra for eksempel Larvik havn.

Det sier havnefogd Per Svennar. Jan Eide svarer at det vanskelig vil la seg gjøre å ha ei havn på Stensarmen.

– Tønsberg havn ligger i et trafikkbelastet område, og vi har flinke kolleger i Vestfold som kan drive havn. Larvik havn er et godt eksempel på det. Dessuten har politikerne bestemt at den ordinære havnevirksomheten i Tønsberg skal fases ut.

(Saken fortsetter under bildet)

Jan Eide

Kommunaldirektør Jan Eide i Tønsberg kommune sier at arbeidet med byplanen gjøres i nært samarbeid med grunneiere og eiendomsutviklere.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Bypark ved Findus?

Arealene der Teie hovedgård og Findus-tomta på Nøtterøy-sida ligger er et annet område som kan stå foran store forandringer. Dersom eierne av Findus flytter eller legger ned virksomheten, noe de har signalisert at kan komme til å skje, frigjør det et attraktivt område.

– Ved å legge om veien kan man for eksempel se for seg en bypark som strekker seg helt ned til Kanalen.

Vil verne historien

Det skal være rom for grønne møteplasser langs Kanalen der det kan skapes aktivitet, og kanskje kan det bli plass til ei bystrand. Eide understreker dessuten at det historiske Tønsberg er et viktig moment når byplanen skal vedtas. Også Ollebukta med flere hundre båtplasser kan bli seende helt annerledes ut.

– Ingen ting er avgjort på forhånd. Nå får vi se hva som kommer inn av forslag og hva politikerne bestemmer. Forslagene skal være klare i løpet av oktober, og politikerne får saken på bordet på nyåret 2015.