NRK Meny
Normal

Vil kartlegge Vestfoldingers helse

Mandag gikk startskuddet for "Folkehelseundersøkelsen – helse og trivsel 2015".
8000 Vestfoldinger er trukket ut til å svare på spørsmål om sin helse og trivsel.

Arild Moen

Prosjektleder for folkehelseundersøkelsen i Vestfold Arild Moen håper de fleste vil svare på undersøkelsen, som nå er på vei ut i 8000 Vestfold-postkasser.

Foto: Mathilde Torsøe/NRK

Det er første gang denne undersøkelsen finner sted i Norge. Det hele er et samarbeid mellom Vestfold, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Folkehelseinstituttet.

– Det er vårt ansvar at vi skal ha best mulig helse og trivsel her vi bor, derfor gjennomføres undersøkelsen, forteller prosjektleder for undersøkelsen i Vestfold Arild Moen.

Undersøkelsen skal foregå frem til 18. desember og Mari Katrine Nicholls Espetvedt, faglig ansvarlig for undersøkelsen i Vestfold fylkeskommune, forteller at den er på vei ut i postkassene nå.

– De 8000 er et tilfeldig utvalg for å gi et snitt av befolkningen i Vestfold, forteller Espetvedt.

Mulighet til å påvirke folkehelsa

I undersøkelsen blir folk spurt om alt fra trivsel i nærmiljø til helsetilstand, funksjonsnedsettelse, sosial kontakt, psykisk helse, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol. Det er frivillig å delta og undersøkelsen er anonym. Arild Moen oppfordrer likevel folk flest til å svare.

– Her har virkelig folk muligheten til å påvirke hvordan vi skal arbeide videre med folkehelsa i Vestfold. Gjennom denne undersøkelsen får kommunene og fylkeskommunen et godt grunnlag slik at vi kan vite hvor vi skal sette inn trykket, sier han.

Nytt med regionale data

De to forteller at undersøkelsen henger sammen med en ny versjon av folkehelseloven, og at det er årsaken til at folk i Vestfold ikke har mottatt undersøkelsen før.

– Det er gjort lignende undersøkelser i andre fylker før, men det som er nytt nå er at vi kopler undersøkelsen mot sentrale persondata. Dermed får vi en undersøkelse med svært pålitelige resultater, forteller Espetvedt.

Hun forteller at regionale data om trivsel, trygghet og kostholdsvaner er helt nytt og at de har som mål å gjennomføre undersøkelsen på en måte som gjør den sammenlignbar med nasjonale data.

– Det vi spør om i undersøkelsen finner vi i stor grad ikke i sentrale registre, så dette er helt klart svært nyttig informasjon i arbeidet med folkehelsa, sier Espetvedt.

Resultatene fra folkehelseundersøkelsen forventes å foreligge våren 2016.