NRK Meny
Normal

Vil innføre tysk arbeidsordning

Flere kan beholde jobben, på tross av lave oljepriser, hvis man innfører avkortet arbeidstid etter den tyske "kurzarbeid-modellen", mener NITO-lederen i Vestfold.

Stemplingsur

NITO i Vestfold vil legge muligheten for å innføre avkortet arbeidstid frem for politikerne.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Arbeidsmengden hos bedriften Wood Group Mustang i Sandefjord har blitt kraftig redusert på grunn av fallet i oljeprisen.

Henning Halvorsen

Henning Halvorsen, gruppeleder i NITO ved Wood Group Mustang, etterspør raske endringer for å redde kompetansen i bedriften.

Foto: Elisabeth T. Hansen / NRK

Så redusert at 150 ansatte er permittert, og nylig kom beskjeden om at 40 må sies opp.

Henning Halvorsen, bedriftsgruppeleder i NITO, skulle gjerne hatt muligheten til å utvide permitteringstiden for de ansatte fra 30 til 52 uker.

– Vi vet at jobbene kommer, og dette ville ha betydd at vi kunne beholde folkene våre, sier Halvorsen.

Tysk ordning

Geir Bakken, leder for NITO i Vestfold, sier utvidelse av permitteringstiden ikke er veien å gå, og vil heller se nærmere på en tysk modell, såkalt kurzarbeid, eller avkortet arbeidstid.

Han forklarer at det er et slag spleiselag der man jobber redusert, og får litt mindre lønn som staten og arbeidsgiver deler på å dekke.

Geir Bakken

Avkortet arbeidstid kan være en god løsning for å beholde ressurser i bedriftene, mener Geir Bakken, leder for NITO i Vestfold.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Fordelen er at man beholder tilhørigheten til arbeidsplassen, sier Bakken.

Han kaller ordningen kostnadsnøytral, og sier NITO i Vestfold vil legge ordningen frem for fylkespolitikerne på Stortinget.

Les også:

Bedriften må leve videre

– Jeg skjønner at det kan komme mange kreative forslag til hvordan man kan håndtere en slik situasjon slik at det blir til det beste for alle parter.

Det sier Svein Flåtten, som sitter på Stortinget for Vestfold Høyre.

Han er opptatt av at det skal være mest mulig lønnsomt for bedriftene å produsere og drive videre selv om arbeidstakere må permitteres.

Noe også Henning Halvorsen i Wood Group Mustang ser som svært viktig.

– Vi lever av kompetansen, og det å få tilbake folk er ikke enkelt, sier Halvorsen.

Les også:

Blir mer attraktive

Svein Flåtten

Svein Flåtten sitter på Stortinget for Vestfold Høyre. Han er ikke fremmed for ideen om den tyske arbeidsløsningen.

Foto: HALLGEIR AUNAN / NRK

Geir Bakken i Vestfold NITO holder fast ved at kurzarbeid kan være en god løsning også for å beholde ressurser i bedriftene.

Samtidig mener han ordningen vil gjøre arbeidstakerne mer attraktive for mulige andre stillinger i markedet.

Svein Flåtten i Høyre er ikke helt fremmed for den tyske tanken, og sier det er viktig at politikere er åpen for alle ideer.

Men endringene må skje nå, sier Henning Halvorsen i Wood Group Mustang, for tiden begynner å renne ut både for ham og de andre ansatte.

– Vi kan ikke vente et halvt år eller et år. Da er toget kjørt for oss.