NRK Meny
Normal

Vil ikke ha sovebyer

NHO Vestfold vil ikke ha sovebyer i fremtiden, og trekker frem større kommuner som en løsning.

Sykehuset I Vestfold

Vestfold trenger en næringslivsutvikling. Prosessen om kommunesammenslåing er en start, men NHO Vestfold mener det også trengs større bevissthet og innsats fra det offentlige for å heve Vestfold som næringslivskommune.

Foto: Sykehuset i Vestfold

Det sier regiondirektør i NHO Vestfold, Kristin Saga, etter at resultatene fra kommune-NM ble offentliggjort i dag.

Der rangeres landets kommuner ut fra analyser om det lokale arbeidsmarkedet, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal økonomi.

Utfyller hverandre

For Saga er ikke resultatene så viktig, det viktigste er å se på hva tallene sier og jobbe ut ifra dem.

– Den prosessen med kommunesammenslåing som er i Vestfold nå, med større og mer robuste kommuner, er veldig viktig, sier Kristin Saga.

Undersøkelsen viser at kommunene utfyller hverandre på ulike områder. For eksempel skårer Tønsberg veldig bra på sysselsetting, Sandefjord har god økonomi og Horten har god kompetanse.

– Ut fra det kan du si hvilke kommuner som passer best sammen i en eventuell sammenslåing?

– Det er vanskelig å svare på. Horten og Sandefjord hadde sånn sett passet veldig bra sammen, men det er kommuner mellom dem. Men et samarbeid mellom dem er selvfølgelig aktuelt.

To forbilder

Kristin Saga NHO

Regiondirektør i NHO Vestfold, Kristin Saga, mener Vestfoldkommuner må ha fokus på næringsutvikling og store kommuner. Hvis ikke vil vi ende opp med sovebyer, sier hun.

Foto: Susann Rismyhr / NRK

Ordførerne i Stokke og Sandefjord trekker frem mulighetene om næringsutvikling som et viktig argument for at de to kommunene skal slå seg sammen. – Det er klokt, sier regiondirektøren.

– Det å satse på næringsutvikling og fortelle omverdenen om det, er veldig positivt. Med de næringsområdene og den befolkningsveksten som kan komme, vil det kunne tiltrekke seg flere bedrifter og flere folk med høy utdanning.

De andre kommunene er ikke like opptatt av dette argumentet i diskusjonene om sammenslåing.

Les også:

– En stor utfordring

Det som overrasker regiondirektøren er de lave skårene på hvordan arbeidsmarkedet ser ut. Det vil si at det er en fare for at byene våre blir sovebyer der folk jobber utenfor fylket.

– Da får vi ikke de levende byene og lokalsamfunn på dagtid som er med på å stimulere næringsliv og tjenestetilbud, sier Saga.

– I byene generelt er det vanlig å skåre høyt på arbeidsmarkedsindikatorene og det er flere arbeidsplasser i byene enn det tallene fra Vestfold viser. Det er en stor utfordring.

Mer bevissthet

Hver kommune anbefales å gå inn i tallene sine for å se hva som kan forbedres. Saga mener det trenges en økt bevissthet i det offentlige om å tilrettelegge bedre for bedrifter og tørre å ta sjanser.

– Om man er en offentlig saksbehandler, ordfører, rådmann eller bedriftsleder er det viktig å se hva han eller hun kan gjøre for å styrke verdiskapingen og bidra med flere arbeidsplasser i Vestfold, fortsetter Saga.

– Da blir Vestfold-kulturen utviklet til å få til næringsutvikling. Det blir viktigere å skaffe arbeidsplasser og vekst i de eksisterende bedriftene. Ikke bare å være så opptatt av å bygge de gode bostedene, for da ender vi opp som med sovebyer, der alle arbeider innover mot Oslo.

Les også:

Flere private arbeidsplasser

Vestfold kom midt på lista over alle fylker i Norge, noe regiondirektøren ikke er helt fornøyd med. Selv om vi er en liten kommune, har vi likevel potensial til å klatre oppover.

– Hvor ønsker Vestfold å være?

– Vi vet at Vestfold kommer til å få befolkningsvekt. Samtidig er veksten i private arbeidsplasser lavere enn ellers i landet. Den trenden må vi snu. Vi må tilrettelegge slik at veksten i private arbeidsplasser øker slik at folk vil bo og jobbe i vårt fylke, avslutter Saga.