Kostet 115 000 kroner å bli passasjerskip

Endelig kan de seile lovlig.

Saga Oseberg sjøsatt

PASSASJERSKIP: Sertifisering av Saga Oseberg som passasjerskip koster 115 398 kroner. Stiftelsen Nytt Osebergskip har bedt om støtte, men fylkesadministrasjonen sier nei.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Å sørge for at Saga Oseberg kan brukes som passasjerskip koster 115 398 kroner.

I sommer tapte Stiftelsen Nytt Osebergskip (SNOS) en halv million kroner i driftsinntekter da skipet Saga Oseberg ble omfattet av Sjøfartsdirektoratets nye regler for passasjerskip, og ikke lenger kunne frakte passasjerer uten nødvendig oppgradering av skipets sikkerhetsutstyr, samt gjennomføre sikkerhetskurs for mannskapet.

Etter en lengre prosess fikk de midlertidig godkjennelse og en rekke dispensasjoner ut året.

Fra neste år av blir et nytt regelverk tilpasset skip som oss, men prosessen frem mot godkjennelse har kostet, opplyser stiftelsen i sin søknad til Vestfold fylkeskommune.

De peker ikke kun på inntektstapet på nærmere 500 000 kroner, men også på at diverse innkjøp og etterutdanning av mannskap har kostet.

Nå ber stiftelsen om penger fra fylkeskommunen for å dekke utgiftene til sertifisering, men fylkesadministrasjonen ser kostnadene som driftskostnader som stiftelsen må dekke selv, og sier nei.

Opp til politikerne

Høvedsmann på Saga Oseberg, Ole Harald Flåten, håper politikerne kommer frem til et annet svar.

– Alle våre inntekter kommer fra enten innsamlede midler, eller arbeidet vi gjør. Vi er ikke på statsbudsjettet, og vi får ingen midler uten å kjempe hardt for det, så hver eneste krone teller, sier han.

Flåten mener det burde vært en selvfølge at de får støtte til oppgraderingen av skip og mannskap.

– Egentlig burde vi være på statsbudsjettet og på fylkesbudsjettet fordi vi er et stort trekkplaster til Vestfold. Veldig mange kommer til Tønsberg og Vestfold bare for å se Saga Oseberg, og for å se nye vikingskip bli bygd.

Saga Oseberg

VIKINGSKIP: Høvedsmann på Saga Oseberg, Ole Harald Flåten, mener vikingskipet er viktig for turismen i Vestfold.

Foto: Oseberg Båtlag / NRK

Har fått flere millioner

Kulturdirektøren i fylkeskommunen, Arild Moen, sier at de over årenes løp har bevilget nærmere sju millioner kroner til Stiftelsen Nytt Osebergskip da de ser på vikingformidling som regionalt viktig, men at det nå er snakk om driftskostnader som de ikke kan dekke.

– Dette er noe helt annet. Det er utgifter i forbindelse med drift, sier han og legger til at han likevel synes situasjonen er beklagelig.

Fylkesrådmannens innstilling er at søknaden fra SNOS ikke imøtekommes fordi fylkeskommunen ikke har noen tilskuddsordninger som fanger opp denne typen søknad. Men det er opp til politikerne å bestemme. Saga Osebergs økonomiske fremtid blir avgjort mandag 23. oktober.