NRK Meny

Vestfold best på beredskap

Kommunene i Vestfold er best i landet på beredskapsarbeid. Det viser en landsomfattende undersøkelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Alle kommunene i Vestfold har en overordnet beredskapsplan, og de har også oppfylt kravene til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser og delta i kriseøvelser.