Venter sterkt trafikkvekst

I 2017 kommer kapasiteten i dette krysset til å være sprengt. I tillegg vil kommunen at dette tettstedet skal vokse betydelig.

Borgheim

Det skal bygges rundkjøring for å ta unna den sterke trafikkveksten som ventes.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Fylkesvei 308 gjennom Borgheim sentrum på Nøtterøy er til tider sterkt belastet med trafikk. Gjennomgangstrafikken fra Tønsberg mot Tjøme gjør at biler på sideveiene fra østre og vestre deler av Nøtterøy blir stående og stange.

Det at Nøtterøy videregående skole og Borgheim ungdomsskole ligger i nærheten øker behovet for flere trafikksikkerhetstiltak.

Lene Stenersen

Planlegger Lene Stenersen i Statens vegvesen Vestfold regner med at det kan bli utfordringer med trafikkavviklingen gjennom Borgheim når byggearbeidene starter neste sommer.

Foto: Jan Gulliksen / NRK
Venter sterk vekst

– En rapport viser at trafikk-kapasiteten i dette krysset kommer til å bli sprengt i 2017 dersom dagens kryss beholdes, sier Lene Stenersen, planlegger i Statens vegvesen Vestfold.

Og i tillegg har Nøtterøy kommune en delplan som legger opp til betydelig vekst på Borgheim, både med nye utbygginger og med fortettings-prosjekter. Derfor har det i lengre tid vært diskutert nye trafikale løsninger for tettstedet.

Skal bygge rundkjøring

Nylig vedtok Vestfold fylkeskommune at det skal brukes vel 15 millioner kroner for å bedre forholdene for alle typer trafikanter på Borgheim.

– Det eksisterende krysset skal bygges om til rundkjøring. Når det gjelder framkommelighet og trafikksikkerhet er det rundkjøring som samsvarer mest med disse målene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Statens vegvesens plantegning Borgheim

Slik ser planene til Statens vegvesen Vestfold ut for byggeprosjektet på Borgheim.

Foto: (Statens vegvesen)

Vil få ned farten

Med tanke på at mange av de 1000 elevene fra skolene krysser fylkesveien daglig, skal det lages flere tiltak for myke trafikanter og for kollektivtrafikk. Vegvesenet vil bidra til en positiv stedsutvikling, sier Stenersen.

– Det er relativt høy hastighet på biler gjennom Borgheim, og vi vil bygge prosjektet slik at det framstår som ei gate med trær, rabatter og tilpasset belysning for å bidra til redusert hastighet på biltrafikken.

Utfordring i byggeperioden

Arbeidet med det nye krysset starter neste sommer. Byggetida tar omkring seks måneder, anslår Stenersen.

– Det kan bli store utfordringer med trafikkavviklingen i byggeperioden, så trafikantene må nok innstille seg på endringer i disse månedene.