Utjevningsmandat til Venstre

Venstres Carl-Erik Grimstad ligger an til å sikre en stortingsplass gjennom et utjevningsmandat. Lars Egeland fra SV var på et tidspunkt inne, men utover kvelden var det Grimstad og Kathrine Kleveland fra Senterpartiet som kjempet om utjevningsmandatet, i en thriller der det skiftet hele tida.