NRK Meny
Normal

Tar sats for nye idrettsanlegg

Det er et skrikende behov for nye idrettsanlegg her i landet, mener Vestfold idrettskrets. De foreslår storsatsing på 35 milliarder kroner.

Idrettsanlegg

Satsing på idrettsanlegg vil ha stor betydning for folkehelsa, for breddeidretten og for toppidretten, mener anleggsutvalget i Vestfold idrettskrets.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

For anleggsutvalget i idrettskretsen vil smi mens jernet er varmt etter at det ble bråstopp i OL-planene. Utvalgets leder Tommy Svendsrud mener at Stortinget bør sette av et beløp tilsvarende de 35 milliardene som staten garanterte for.

– Det kan settes av ti prosent av dette beløpet hvert år i ti år øremerket til anleggsbygging i hele landet. Vi kan få mye anlegg for 3,5 mrd. kroner hvert år i ti år.

Les også:

En milliardsatsing på idrettsanlegg mener Svendsrud at politikerne bør kunne gå med på.

– Politikerne er samlet om at det er et skrikende behov for idrettsanlegg her i landet. Det er nesten blitt en «olympisk gren» å love at det nå skal satses på anleggsbygging.

Vil ha bedre ordninger

I tillegg til milliardsatsingen, mener han at noe må gjøres med spillemiddelordningen og at det må bevilges mer penger til ordningen med momskompensasjon.

– Spillemidlene finansierer nå mindre av anleggene. Det tar også lang tid å få ut pengene, og det gjør at utbyggerne må mellomfinansiere anleggene med dyre lån. Når det gjelder momskompensasjonen, så betyr det at utbyggeren får tilbakeført bare litt over halvparten av momsen.

– Et u-land

Med bedre økonomiske rammer slik utvalget skisserer, mener Svendsrud det er mulig å bygge mange nye anlegg her i landet.

– Norge er et u-land når det gjelder anleggsutbygging, men en satsing som vi foreslår vil dette komme breddeidretten, og på sikt toppidretten, til gode.