Syv lovbrudd på hytteoppføring

Tjøme kommune har funnet sju lovbrudd i forbindelse med oppføring av en hytte. Kommunen mener oppføringen er i strid med byggeforbudet i strandsonen, at den er koblet på vann- og avløpsnettet uten tillatelse og tilbygget på over 50 kvadratmeter ikke er søkt om, skriver Dagens Næringsliv. Ansvarlig for hytteprosjektet, arkitekt Rune Breili, sier til avisa at flere av punktene ikke stemmer og at enkelte ting har falt mellom to stoler. Han sier avvikene skal rettes opp før de søker om ferdigattest.