Sprengstoffet ble brent opp

VALLØ/TØNSBERG (NRK): Sperringene er fjernet, og de evakuerte kan dra hjem, opplyser politiet og Forsvaret.

Det som er igjen av bomben.

SPRENGSTOFF: Ifølge Forsvaret var det 10–15 kilo sprengstoff igjen i bomben som ble funnet mandag denne uken.

Foto: Forsvaret

– Alle sperringer er opphevet. Nå pakker vi sammen her, sier orlogskaptein Wiggo Korsvik i Forsvarets operative hovedkvarter ved 15.30-tiden.

Bomben som ble funnet på Vallø mandag var delvis detonert, men det var rester av sprengstoff igjen. For å uskadeliggjøre dette, brant Forsvaret sprengstoffet opp.

Fordi det var en risiko for at eksplosivene kunne gå av, ble naboer i en radius på 700 meter fra funnstedet evakuert tirsdag ettermiddag.

Det ble også satt opp en barrikade av vanntanker, jord og sand rundt bomben.

Barrikade med vanntanker.

BARRIKADE: Brannvesenet hjelp til med å sette opp vanntanker rundt bomben.

Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Graver på Vallø

Også i mars ble en bombe fra krigen funnet. Denne ble fraktet vekk for å bli uskadeliggjort i havet.

Esso har drevet med graving på stedet den siste tiden. De har hele tiden vært klar over at de kan komme over bomber fra krigen i forbindelse med arbeidet, og har derfor med seg et spesialteam med bombeeksperter som leter etter bomber med metalldetektor.

Ifølge orlogskaptein Wiggo Korsvik i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) er det usikkert hvor mange bomber som kan ligge igjen fra krigen.