Sprengstoffet i bomben brennes opp

VALLØ/TØNSBERG (NRK): Naboer er evakuert.

Litt røyk fra arbeidet med å brenne opp sprengstoffet i bomben.

For å bli kvitt restene av sprengstoffet i bomben, brenner Forsvaret det opp.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Siste nytt: Like før klokken 14.30 tirsdag opplyste politiet at de evakuerte kunne dra hjem igjen, og at sperringene var fjernet.

Det var mandag ettermiddag at enda en bombe fra 2. verdenskrig ble funnet på Vallø i Tønsberg. Bomben er like stor som den som ble funnet i mars, men det er ikke like mye sprengstoff igjen.

Den forrige bomben ble fraktet vekk for uskadeliggjøring i havet. Det skjer imidlertid ikke denne gangen.

– Det er faktisk en like stor bombe som forrige gang, men nå er det kun 10–15 kilo med sprengstoff igjen. Problemet er at det står et brannrør igjen i denne delen, dermed har vi ikke lov til å flytte den, sier orlogskaptein Wiggo Korsvik i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Det som er igjen av bomben.

BOMBEFUNN: Bomben som ble funnet på Vallø mandag var delvis detonert, men det var rester av sprengstoff igjen.

Foto: Forsvaret

Eksplosivene kan gå av

Tirsdag har de, sammen med brannvesenet og politiet, satt opp beskyttelse rundt bomben der den ligger. Så skal de bli kvitt sprengstoffet som er igjen.

– Eksplosivene ligger åpent og vi legger på brannhåndgranater, som vi setter av på avstand. De vil brenne med såpass høy temperatur at sprengstoffet forhåpentligvis begynner å brenne. Faren ved dette er at eksplosivene kan gå av, sier Korsvik.

De nærmeste naboene blir derfor evakuert. Området som er evakuert har en radius på 700 meter fra der bomben ligger, opplyser Vestfold interkommunale brannvesen.

Klubblokalene til Vallø båtforening er møtested for de evakuerte. Nedbrenningen skulle etter planen vært ferdig i 14-tiden, men klokken 14.08 opplyserp olitiet at det er uvisst hvor lang tid det vil ta før sperringene fjernes.

Hvis alt går som planlagt, blir det ikke noe smell, men Forsvaret tar likevel noen forholdsregler.

Barrikade med vanntanker.

FORBEREDELSER: Brannvesenet bistod politiet og Forsvaret i arbeidet med å sette opp en barrikade og evakuering.

Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Det er satt opp en barrikade med vanntanker rundt bomben, som er dekt med jord og sand på baksiden.

– Det er for å skjerme for splinter så de ikke skal bli kastet ut bakover, men gå i retning mot sjøen hvis det går galt, forklarer orlogskapteinen.

Bombe på Vallø

RYKKET UT: Politiet rykket ut etter melding om bombefunnet like før klokken 15.00 mandag.

Foto: Arne Petter Wallin Marthinsen / NRK

Funnet i forbindelse med graving

Esso har drevet med graving på stedet den siste tiden. De har hele tiden vært klar over at de kan komme over bomber fra krigen i forbindelse med arbeidet, og har derfor med seg et spesialteam med bombeeksperter som leter etter bomber med metalldetektor.

Men fordi det er mye annet metallskrot på stedet, kan denne jobben være vanskelig.

Korsvik vet ikke hvor mange bomber som kan ligge igjen fra krigen.

– De fleste fungerte sikkert som de skulle, men det er en viss prosent som alltid vil bli liggende igjen, sier han.