Slapp fengsel likevel

Kvinne dømt til fengsel i 15 dager, anket dommen og slapp fengselsstraff mot å gjennomføre rusprogram.

En 64 år gammel kvinne slipper fengsel for å ha kjørt bil mens hun var påvirket av alkohol og kolliderte med en annen bil.

Ifølge dommen skal kvinnen ha kjørt bil mellom Stavern og Larvik en dag i april 2016. Hun skal ha kollidert med en annen bil som førte til betydelige materielle skader og lettere personskader.

Blodprøven som ble tatt etter kjøringen viste at hun hadde en promille på 1.46.

Anket dommen

Saken ble tatt opp i Larvik tingrett i august i fjor. Der ble hun dømt til fengsel i 15 dager, og til å betale en bot på 30.000 kroner.

Hun ble i tillegg dømt til å betale skadeerstatning på 715 kroner til vedkommende hun kolliderte med.

Tingretten fradømte henne også retten til å kjøre motorvogn på to år og seks måneder.

Hun anket dommen til Agder lagmannsrett.

Innrømmet alkoholproblem

Det ble sagt i lagmannsretten at det oftest skal reageres med ubetinget fengsel for slik kjøring. Likevel viser lagmannsretten til at fengselsstraffen kan gjøres betinget mot at tiltalte gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.

Kvinnen har innrømmet at hun har et alkoholproblem, og ifølge Agder lagmannsrett er hun egnet til å gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring fremfor å sone fengselsdom.

Hun fikk en prøvetid på to år, men dommen fra tingretten om å bli fratatt førerkortet i to år og seks måneder ble stående.