Re kommune ser mot naboene

Kommunen skal igjen diskutere kommunesammenslåing etter at regjeringen kom med forslag til nytt inntektssystem.

Re kommune

RE: Politikerne i Re kommune skal møtes i politisk verksted i forbindelse med regjeringens forslag til inntektssystem for kommunene.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut høring om nytt inntektssystem for kommunene med høringsfrist 1. mars. Hvis forslaget går igjennom i Stortinget, vil det innebære at kommuner som har færre enn 15 000 innbyggere, får et betydelig inntektstap.

Ordfører i Re kommune, Thorvald Hillestad, mener at kommunen må se på sammenslåing på nytt, til tross for at en rådgivende folkeavstemning i fjor viste at 55 prosent av dem som stemte, sa nei til kommunesammenslåing.

– Hvis forslaget fra regjeringen går igjennom, vil det innebære et inntektstap på 10 til 20 millioner kroner i året, sier Thorvald Hillestad som advarer om at det vil føre til et dårligere tjenestetilbud i kommunen hvis man ikke ser på alternative tiltak.

Thorvald Hillestad

ORDFØRER: Ordfører Thorvald Hillestad i Re kommune frykter inntektstap.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Politisk verksted

Mandag 7. mars skal politikerne i Re møtes i et politisk verksted for å diskutere saken.

– Vi må diskutere om det som har skjedd er så dramatisk at vi må se på det på nytt. Vi har ønsket å forholde oss til folkeavstemningen, men det var under andre betingelser, sier ordføreren i Re.

– Vil dere vurdere ny folkeavstemning?

– Det er en av tingene vi må diskutere i forumet. Man kan eventuelt overlate det til kommunestyret, som er folkets valgte representanter, sier Hillestad.

Mulige samarbeidspartnere er Holmestrand/Hof, Horten eller Tønsberg.

Olaussen uenig

Heming Olaussen representerer SV i kommunestyret i Re, og er ikke enig i at regjeringens forslag krever ny handling.

– Å gå inn i en diskusjon om kommunesammenslåing nå er overilt. Jeg synes man skal avvente hva som skjer i forhandlingene med Kristelig Folkeparti og Venstre, og hva som blir innstillingen til Stortinget, sier Olaussen som mener det er for tidlig å trekke noen konklusjoner.

Ifølge Olaussen har 256 ordførere i landet protestert mot forslaget.