Øver på uanmeldte kontroller

Det er ikke alle som setter like stor pris på et besøk fra Skatteetaten. Derfor må kontrollørene trene på ubehagelige situasjoner.

Øver på kontroller

UØNSKET BESØK: Her demonstrerer seniorrådgiver i Skattedirektoratet, Hans Petter Tetmo, hvordan et besøk i restaurantbransjen kan oppleves.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Skatteetatens mål er å avdekke og forebygge skatte- og avgiftskriminalitet, og i dag har de hatt en øvelse på hvordan de skal utføre disse kontrollene.

– Over 300 våpen på kjøkkenet

Mange opplever det som svært ubehagelig å få besøk av Skatteetatens kontrollører. Alt fra at enkelte bruker ekstremt høy stemmebruk til at de blir truet med bruk av våpen.

Hans Petter Tetmo

VIKTIG ØVELSE: Seniorrådgiver Hans Petter Tetmo i Skattedirektoratet mener det er viktig at de ansatte øver på ubehagelige situasjoner.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

– Et kjøkken består av 200–300 våpen, og det bør vi være observante på hvis vi skal inn i restaurantbransjen, sier seniorrådgiver Hans Petter Tetmo i Skattedirektoratet.

Han legger til at dette ikke betyr at det er det som skjer normalt, men at man bør ha en bevisst holdning til hvordan man skal tilnærme seg enhver bransje.

– Det er veldig mye psykologi i dette. Vi kan møte alt fra de dypt seriøse og mest hardtarbeidende menneskene, til de som er i grenseland i næringslivet, forklarer Tetmo.

Må planlegge besøkene nøye

Seniorskattejurist Lars Håkon Morberg i Skatt Sør kan skrive under på at det må planlegges mye før hvert besøk, for det kan oppstå flere ubehagelige og vanskelige situasjoner.

Lars Håkon Morberg

TA DEG TID: Seniorskattejurist i Skatt Sør, Lars Håkon Morberg, mener kontrollørene bør være tålmodige men også bestemte i møte med bransjene.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

– Vi må være bevisste på hvordan omgivelsene og kontrollobjektet kan oppleve situasjonen. Vi må fremstå som profesjonelle og trygge i vår jobb fordi denne situasjonen kan oppleves som stressende for mange, forteller Morberg.

Han håper de ansatte sitter igjen med mye kunnskap om spesielt to ting etter dagens seminar;

– At de tar seg tid, er rolige og ikke buser inn og lar ting synke litt inn. Men samtidig må de være faste og bestemte slik at de fremstår som trygge i egen fremferd. I tillegg må de vite hva de kan gjøre, hva de kan og ikke kan forlange av andre.