NRK Meny
Normal

Omkjøringsvei sikres

Statens Vegvesen bruker nær en million kroner for å sikre RV 319 – Hanekleiva – den anbefalte omkjøringsveien over Hanekleivtunnelen på E 18 i Vestfold.

 

RV 319 over Hanekleiva skal sikres bedre
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Sikringsarbeidet har begynt. RV 319 er en riksvei med normalt liten trafikk. Når nå tunnelene på E 18 er stengt anbefales reisende blant annet å kjøre til Hanekleiv-tunnelen, opp Hanekleiva - RV 319 og videre mot Hof. Dette er en alternativ omkjøring for alle som skal til indre Vestfold, Telemark eller lengre sør i landet.

Trafikken på RV 319 over Hanekleiva fram til Stuenkrysset er nær firedoblet etter at E 18 stengte, fra 780 biler i døgnet til 3200 biler i døgnet. Ingen tør tenke på hvilken trafikkmengde som er ventet på store utfartsdager i tiden som kommer.

I elendig forfatning

RV 319 er i elendig forfatning, har dårlige sikringstiltak, dårlig veidekke, er smal og svingete.

- Vi må lappe på så godt vi kan, sier overingeniør Reidar Jørgensen i Statens Vegvesen Vestfold.

I disse dager starter også arbeidet med å sikre veien. Det gjøres blant annet ved å forsterke retningsmakeringer og bakgrunnsmakeringer i svingene, utbedre autovern og å skilte med fareskilt og anbefalt hastighet.

Beklager dårlig vei

- Det er dette veinettet vi har å tilby trafikkantene nå og det beklager vi sterkt, sier Jørgensen. - Men, vi kan ikke gjøre annet enn å flekke på det. Sikringen koster nærmere en million kroner, men vi vet ikke hvor vi skal ta pengene fra, sier Jørgensen.

Jørgensen kan heller ikke si hva dette går ut over av andre reparasjoner og investeringer.

- Målet vårt er å sikre omkjøringsveiene samtidig som det parallelt arbeides

 

 

Autovern skal sikres på gamle E 18
Foto: Yngve Tørrestad

Mer utbedring også på gamle E 18

RV 313 – gamle E 18 gjennom Sande og Holmestrand er alt utbedret mange steder, men fortsatt gjenstår en del arbeid, sier Jørgensen. Blant annet skal autovernet i hver ende av bruene over elver og bekker utbedres. Det blir gjort for å hindre at biler som eventuelt kommer på utsiden av veibanen, ikke skal ende i elva under brua.