Etterlyser bedre regelverk for innsamlingsaksjoner

I løpet av 2011 og frem til i dag har Vestfoldpolitiet behandlet seks omfattende svindelsaker i forbindelse med innsamlingsaksjoner.

Innsamlingskontrollen

- Publikum bør være kritiske til innsamlingsaksjoner uten vår logo på, mener Børre Hagen i Innsamlingskontrollen.

Foto: Innsamlingskontrollen

Et par fra Nøtterøy ble nylig dømt til fengsel for å ha svindlet til seg over seks millioner kroner.

Paret drev en innsamlingsaksjon og sa til giverne at pengene skulle gå til barn i Øst-Europa, men kun 20,000 kroner gikk til formålet.

– Samfunnskadelig for seriøse aktører

Jan Stapnes

Leder av Økoteamet i Vestfold politidistrikt, Jan Stapnes.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Leder av Økoteamet i Vestfold politidistrikt, Jan Stapnes, innser at regelverket ikke er godt nok.

– Det er ikke noe ønske om å få et regelverk som gjør det komplisert når for eksempel barn samler inn til Redd Barna, men det er klart at vi ser at regelverket ikke er så godt som det burde, sier leder av Økoteamet i Vestfold politidistrikt, Jan Stapnes.

Stapnes mener dagens situasjon er samfunnskadelig for de seriøse aktørene.

– Dette er en type kriminalitet som er veldig samfunnskadelig, spesielt overfor disse seriøse organisasjonene. Jeg skal ikke ta stilling til hvilket regelverk vi skal ha på dette området, men det er grunn til å stille spørsmålstegn ved det, sier Stapnes.

Få tilsynsmyndigheter

Børre Hagen

Daglig leder i Innsamlingskontrollen, Børre Hagen.

Foto: privat

I dag er det få tilsynsmyndigheter som kontrollerer innsamlingene, men blant dem finner vi den selvfinansierte stiftelsen, Innsamlingskontrollen, som ble startet opp på 1990-tallet av flere store innsamlingsorganisasjoner.

Der har de et eget register over seriøse innsamlere, og de eies og betales av de organisasjonene som selv har valgt å la seg kontrollere. Dette er for dårlig kjent blant publikum, sier daglig leder i Innsamlingskontrollen, Børre Hagen.

– Problemet er at vi er for dårlig kjent. Organisasjonen har kjennskap til oss, men i alt for liten grad giverne eller publikum.

– Grunn til å stille spørsmål

Hagen forstår at det kan være vanskelig for folk å sjekke seriøsiteten når de får en bøssebærer på døren.

– For alle som er registrert, skal alt innsamlingsmateriell være merket med Innsamlingskontrollens logo. Er det ikke det, så er ikke innsamler registrert i innsamlingsregisteret. Da er det i høyeste grad grunn til å stille spørsmål om hvorfor de ikke er registrert.

– Organisasjoner som har noe å skjule, og som ikke er seriøse, tilfredsstiller ikke kravene til registrering, og ønsker heller ikke at noen skal kikke dem i kortene, sier Hagen.