Normal

Nytt motorsportsenter kan havne i Vestfold

Dersom Vestfold blir valgt så kan det bli investert ca. 100 millioner kroner i et anlegg som også vil generere mange tilreisende og arbeidsplasser.

Illustrasjonsbilde fra høringsrapport om asfaltbane i Vestfold eller Telemark

ASFALTBANE: Ønsket om å få til en regional asfaltbane og motorsportsenter i Vestfold eller Telemark, har ført til en høringsrapport som nå er ute. Svarfrist er 16. juni 2017. Illustrasjon er hente fra rapporten.

En omfattende rapport om et mulig nytt motorsportsenter i regionen er ute på høring, og der er to av fire alternative lokasjoner i Vestfold.

– I Vestfold er det Mossåsen i Hof kommune, helt på grensen til Kongsberg. Det andre alternativet er Håsken som ligger i nye Sandefjord. Det sier, Knut Iver Skøien.

Han er leder i anleggsutvalget i Norsk motorsportforbund, og en av dem som har jobbet med å finne stedene de mener er et bra sted for et nytt regionalt motorsportsenter.

De to andre alternativene Vestfold konkurrerer mot ligger i Telemark. Det ene er i Notodden, og det andre ligger i Skien kommune der Grenland motorsportsenter holder til.

Skøien ønsker ikke å favorisere noen av de fire alternativene ennå fordi han vil at det skal være helt åpent i høringsrunde som avsluttes 16.juni.

Illustrasjon hentet fra rapport om mulig motorsportsenter i Vestfold

HÅSKEN: Dette er en illustrasjon fra Håsken-alternativet.

Foto: Illustrasjon fra rapporten

Se hele høringsrapporten her.

Har dere begynt å få inn høringsuttalelser?

– Ja vi har fått inn noen, og så vet vi at flere er på vei. Men vi vet jo også at slike ting ofte kommer helt opp til fristen, så vi regner med at det kommer flere, sier Skøien

Illustrasjon hentet fra rapporten, dette viser mulighetene i Hof

HOF: Dette er en illustrasjon fra Hof-alternativet.

Foto: Hentet fra rapport

Stor investering

Dersom det blir bestemt at et nytt motorsportsenter med asfaltbane skal bygges i Vestfold kan det bety en stor investering for motorsport i regionen.

– Det vi vet fra andre tilsvarende prosjekter, er at de koster et sted mellom 50 og 150 millioner kroner. Derfor sier vi, at det veldig grovt regnet, kan bli snakk om en investering på ca. 100 millioner kroner, sier Skøien.

En ting er selve banen og arbeidsplassene som er direkte knyttet til anlegget, men ifølge Skøien er det store ringvirkninger som følger med et slikt senter.

– Et regionalt motorsportsenter vil ha veldig mange besøkende gjennom hele sommerhalvåret, i tillegg til at det stort sett er store arrangement hver helg, legger han til.

Også mange produksjonsbedrifter som driver med ulike ting knytta til kjøretøy vil ha nytte av en slik bane. Og ikke minst blir alle store asfaltbaner brukt mye i trafikksikkerhetsarbeid, forteller Skøien.

Høringsrapporten er et samarbeid mellom, Norges Motorsportforbund, KNA, Norges Bilsport Forbund og Norsk Motor Klubb, i tillegg til Vestfold og Telemark fylkeskommuner.