NRK Meny
Normal

Ny bieart funnet i Vestfold

I de varme vest- og sørvendte skråningene på Slottsfjellet finnes noen ganske så spesielle insektarter.

Slottsfjellet

Slottsfjellet er et flott sted for mange insekter sier insektkjenner.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

To nye rødlistede insektarter ble funnet da to biologer fra Stiftelsen Biofokus kartla naturmangfoldet på Slottsfjellplatået i 2014, på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold. Det skriver Tønsbergs Blad.

I deres notat fra feltarbeidet, «Slottsfjellet – naturverdier og skjøtselsforslag», kommer det frem at det er registrert to insektarter som aldri tidligere har vært registrert i Vestfold. Den ene er dvergnettege, Campylosteira verna, som har status nær truet på den norske rødlista. Den andre er kurvsandbie, Andrena fulvago, med rødlistestatus sårbar.

– Årsaken til at de er sjeldne er at de har et krav til miljøet som ikke er så vanlig å finne lenger. De skal ha kalkrik grunn, varme og spesielle type planter, forteller insektkjenner fra Nøtterøy, Magne Flåten til NRK.

Vet ikke hvor viktig de er

Insektsartene har tidligere vært observert andre steder på Østlandet. Kurvsandbien er registrert i Drammen og Oslo, mens dvergnettege er observert i Oslo og langs østfoldkysten.

Magne Flåten

Insektkjenner Magne Flåten synes det spennende hver gang det oppdages nye insektsarter.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Bia som ble funnet må ha tørr og lett sand å grave i for å lage et sted for ungene sine. Det ser ut som den har bukser på bakbeina som den bruker til å børste sanda ut med. I tillegg er den spesielt glad i planten Flekkgriseøret og ei plante som ligner på løvetann, som finnes i dette området på Slottsfjellet, sier Flåten.

Han forteller videre at Slottsfjellet er ideelt for en del arter, blant annet fordi sørvestskråningen blir veldig varm på sommeren, det er kalk i grunnen og på toppen i skråningen mot sørvest beiter det sauer, noe som betyr at vegetasjonen holdes nede.

Hvor viktig er det at slike områder bevares slik de er i dag?

– Norge som samfunn regner det som så viktig at naturvernloven sier at vi skal ta vare på de, sier Flåten.

Likevel er det slik at vi aldri kan vite hva det betyr for oss at en art dør ut. De siste årene dør stadig flere arter ut, men det tar litt tid før vi ser om det får konsekvenser for oss forteller Flåten videre.

Flere truede arter på Slottsfjellet

Dette er ikke de første truede insektsartene som er registrert på Slottsfjellet. Fra før av finnes plantene trollnype og bulmeurt, begge funnet i 2010, og billen Ocys quinquestriatus, funnet i 1995.

Det ble søkt spesielt etter denne sjeldne billen en høstdag i 2014, men den ble ikke gjenfunnet. Utenom Slottsfjellet er Ocys quinquestriatus bare påvist «i et gammelt funn fra Oslo», ifølge Biofokus-notatet.