NRK Meny
Normal

Mange unge faller utenfor arbeidslivet

Marius droppet ut av videregående og slet i årevis med å komme inn i arbeidslivet. Hvis ikke NAV får endret trenden frykter de at velferdssamfunnet står for fall.

Anonym - Ufokus 2

Tidligere var Marius en av mange unge i Vestfold som ikke kom inn i arbeidslivet.

Foto: Kristian Dugstad / NRK

– Da folk spurte «Hva gjør du?» tidligere, visste jeg ikke hva jeg skulle svare. «Jeg sitter hjemme på sofaen»? Det er ikke noe særlig morsomt, forteller Marius, som ikke ønsker at vi bruker etternavnet hans.

I dag jobber han med landbrukstjenester, men etter at han droppet ut av videregående har han vært i NAV-systemet. Han har vært en av mange unge med nedsatt arbeidsevne:

Mennesker som av medisinske årsaker, skade eller sykdom står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Flesteparten lever på ytelsen arbeidsavklaringspenger.

Psykisk syke

Gunhild Løkkevol, Avdelingsdirektør NAV Vestfold

Avdelingsdirektør i NAV Vestfold, Gunhild Løkkevol, mener at det store antallet unge med nedsatt arbeidsevne truer velferdsstaten.

Foto: Elisabeth T. Hansen / NRK

I Norge er det nesten 40 000 personer i alderen 20 til 29 år som har nedsatt arbeidsevne. I Vestfold ligger nivået 47 % over landsgjennomsnittet. Avdelingsdirektør i NAV Vestfold, Gunhild Løkkevol, frykter utviklingen.

– Det er lett å tenke dommedag, for jeg er veldig bekymret. Jeg skulle ønske vi så en bedring. Samtlige kommuner i Vestfold ligger over landsgjennomsnittet, forteller hun.

70 prosent av gruppa blir diagnostisert med en psykisk lidelse.

Noen er for syke til å kunne jobbe, men Løkkevol peker samtidig på at all forskning viser at mestring og samvær i arbeidslivet virker helsebringende.

– Og motsatt, jo lenger noen er utenfor arbeidslivet, jo større sannsynlighet er det for at de aldri kommer inn igjen, og blir uføretrygdet, sier hun.

Falt utenfor

Anonym med ryggen til crop

Marius tok grep om livet og endret hverdagen sin dramatisk.

Foto: Kristian Dugstad / NRK

For Marius var det på videregående det gikk galt. Det var andre ting som var mer interessant enn skolegangen.

– Jeg begynte å spille mye dataspill. Ofte ble klokke fire om natta så jeg slet med å stå opp dagen etter, forteller han.

Da han var 17 år begynte han å røyke hasj. Det gikk fra én gang i måneden til å bli en daglig aktivitet.

For to år siden var Marius innblandet i en voldsepisode, satt i fengsel og havnet deretter på psykiatrisk institusjon. Han brukte tiden på gå i seg selv og bestemte seg for å ta grep om livet.

Truer velferdssamfunnet

På landsbasis deler NAV ut cirka 14000 kroner i stønader hvert sekund, døgnet rundt. I Vestfold er den samme summen 700 kroner.

Mange av disse pengene går til arbeidsavklaringspenger og uføretrygdede

– Får én person nedsatt arbeidsevne som 25-åring og forblir utenfor arbeidslivet til pensjon, koster det staten 10 millioner kroner, forteller hun.

Norge må derfor løfte blikket og hjelpe disse ut i arbeidslivet, mener Løkkevol. Det skal gjøres mange jobber som ikke krever høyere utdanning.

– Snart er nåløye så trangt at det er veldig få av oss som skal drive velferdssamfunnet. Da står alle godene plutselig for fall.