Mener USA har noe å lære av Bastøy fengsel

– Jeg håper de ser hva vi gjør som de selv kan bruke i USA, sier fengselslederen.

Bastøy fengsel

Fengslet ligger på Bastøy i Oslofjorden og er en del av Horten kommune.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Tom Eberhard har nå vært fengselsleder ved Bastøy fengsel i to måneder. En av grunnene til at han ønsket jobben, var den internasjonale oppmerksomheten fengslet utenfor Horten har fått.

Han forteller at de får mange forespørsler fra folk som ønsker å komme på besøk på øya for å se og lære. Mange studenter, særlig fra USA, vil hospitere hos dem.

Tom Eberhard.

– Det viktigste er å gjøre de innsatte i stand til å være samfunnsborgere etter løslatelse, sier den nye fengselslederen på Bastøy.

Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

– Jeg håper og tror at de ønsker å se andre måter å straffe folk på, enn det som for eksempel skjer i USA. Hadde jeg vært amerikaner, hadde jeg satt spørsmålstegn ved straffenivået i USA – de har blant annet dødsstraff, men hvorfor skjer det allikevel veldig mange alvorlige forbrytelser der?, sier han og fortsetter:

– Norge er i det store og hele et relativt sett fredelig samfunn, samtidig som vi har det straffenivået vi har. Den sammenlikningen gjør at jeg håper de finner det interessant å dra til Norge. Jeg håper de ser hva vi gjør som de selv kan bruke i USA.

Se arkivvideo:

– Bastøy er unikt

Eberhard vokste opp i Son og har jobbet i Kriminalomsorgen i 20 år. Blant annet ved Ila fengsel og Oslo fengsel. I tillegg har han vært leder av Indre Østfold fengsel.

– Fengsel er noe jeg føler at jeg kan. Det er i alle fall noe jeg mener mye om, sier han.

Likevel skiller Bastøy seg ut.

– Bastøy er noe helt unikt i kriminalomsorgen i Norge. Fengselet ligger på en øy, man driver landbruk og innsatte bor i bolighus. Vi har husdyr som de ansatte og de innsatte skal ta seg av, samt en flott natur vi skal forvalte. Det er nærmest et lite samfunn i seg selv. En kan kalle det et slags landsbyfengsel, sier han.

– Kan det bli en for snill soning?

– Det kan det. Vi er oppmerksomme på at vi kan bli lurt. Som kjent gjennom mediene den siste tiden, var det en som utnyttet den friheten vedkommende hadde på Bastøy. Det er klart det kan skje, men vi jobber intensivt for å forhindre slike ting.

Det var i forrige uke at Gjengangeren meldte at en innsatt hadde momssvindlet staten for 11 millioner kroner fra Bastøy fengsel.

– Slikt kan unngås med kontroller. Sånne episoder skal vi ikke ha, men som sagt, vi kan bli lurt, sier Eberhard.

Les også:

Vil gjøre fengselet bedre

Som ny leder, bruker han den første tiden til å bli kjent med organisasjonen og sette seg inn i alt det nye.

– Skal man endre noe, må man bli godt kjent med organisasjonen. Det er ting jeg har lyst til å gjøre. Jeg vil gjøre Bastøy enda bedre.

– På hvilken måte?

– Jeg tror vi skal jobbe mye med oss selv som en organisasjon i 2014. Bastøy har tatt mange og store skritt ut i den store verden. Vi får veldig mye besøk på øya og mange forespørsler fra folk som vil komme og se. Det skal vi også gjøre i 2014, men jeg tror vi har behov for å gjøre den jobben enda bedre. Vi skal jobbe med oss selv og bli en godt samkjørt organisasjon. Vi skal ta vare på de ansatte og de innsatte, og kanskje bli enda mer unike enn vi allerede er.