Frodeåstunnelen: Veien sank 40 centimeter

Helt siden Frodeåstunnelen i Tønsberg åpnet i 2009, har veien inni og på begge sider av tunnelen fått setningsskader. På det meste har veien sunket 40 centimeter.

Setningsskade på Valleveien på Frodeåstunnelen

JEVNLIG SKADER: Veien inni og på begge sider av Frodeåstunnelen har fått setningsskader i flere år. Bildet viser setningsskader på veien rett etter at man har kjørt over tunneltaket på Kilen-siden, over til Slagendalen.

Foto: Gunnar Hasle/Statens vegvesen

Denne skaden er på Kilen-siden av Frodeåstunnelen, rett etter at man har krysset tunneltaket over til Slagendalen.

– Det var uforutsett at det skulle bli så store setningsskader her. Likevel forventet vegvesenet at det skulle komme noen slike skader på veien inni og rundt tunnelen, sier Gunnar Hasle, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen Vestfold.

Han presiserer at veien oppå selve tunneltaket på Kilen ikke har sunket.

Veien har sunket fem- ti centimeter på de andre stedene som har setningsskader. Det er stort sett på veien i den ytterste delen av tunnelåpningen på Korten, og på veien i betongtunnelen på Kilen. Veien fra Sem til Frodeåstunnelen har hatt setningsskader, men de ble rettet opp i fjor. Det er i tillegg skader på veien rett før man kjører over tunneltaket når man kommer fra Kilen.

Artikkelen fortsetter etter bildet

Setningsskader på Frodeåstunnelen

VANN I LEIRA: Slik ser veien oppå tunneltaket ved Kilen ut etter en av vegvesenets reparasjoner. Ifølge vegvesenet inneholder leira i grunnen på Korten og Kilen mye vann. Det gjør at vannet blir presset ut av leira, noe som igjen gjør at veien synker.

Foto: Gunnar Hasle/ Statens vegvesen

Utelukker ikke helt rasfare

– Er det fare for at selve tunnelen kan rase på grunn av setningskader?

– Det forventer vi ikke, men det tør jeg ikke svare helt sikkert på, sier Hasle.

Vegvesenet har etterfylt med asfalt for å holde de fleste setningsskadene i orden.

– Det ser ikke ut til at setningene tar slutt, derfor kan jeg i grunn ikke svare på hvor lenge vi blir nødt til å gjøre dette.

Det er den ytterste delen av tunnelen på Kilen-siden som er bygget i betong. Her er tunnelløpet festet med påler i fjell langt nede i grunnen, og ifølge Hasle har det kommet setningsskader rundt disse pålene.

– Da tunnelen ble bygd, fylte vegvesenet lette masser inn mot tunnelen her. Vi visste at Kilen-siden var ømfintlig for setninger, sier han.

Vegvesenet har reasfaltert på setningsskadene tre ganger etter at Frodeåstunnelen åpnet.

– Jeg kan ikke si hvor mye dette har kostet totalt, men de verste skadene på Kilen har kostet 50- 100.000 kroner å utbedre hver gang.

Dårlige grunnforhold

Ifølge Hasle skyldes setningsskadene hovedsakelig at Frodeåstunnelen er bygd på dårlig grunn.

– Som i hele området rundt Tønsberg består Korten- og Kilen-områdene av leire. Grunnen på Kilen har i tillegg gytje-masser fra bekken. Før var det en kommunal søppelplass på området rundt tunnelmunningen her, noe som har bidratt til ekstra dårlige grunnforhold på Kilen, sier han.