Må kvitte seg med 49 storfe

En bonde i Sandefjord hadde frist til onsdag med å legge ned driften. Det ble ikke gjort. Nå går Mattilsynet inn og gjennomfører avviklingen.

Storfe i bås

SKITT: Dårlig renhold og møkkete dyr var noe av det Mattilsynet observerte på sine tilsyn.

Foto: Mattilsynet

Gammel møkk i kladder på lår, jur og buk, våte liggeområder, ei ku som satt fast i en ødelagt bås slik at den ikke fikk reist seg, drektige kuer med sår og arr på kroppen.

Det er noen av funnene Mattilsynet i Vestfold har observert på gjentatte tilsyn de siste par årene ved en gård i Sandefjord. Nå har de satt ned foten og bedt eieren av besetningen om å avvikle driften.

Mattilsynets bilde fra gård i Vestfold

AVVIKLING: Del av uteområdet som Mattilsynet mener er for dårlig levemiljø for storfeet.

Foto: Mattilsynet

Dyreeieren hadde frist til 26. april med å legge ned driften. Det er ikke blitt gjort, og Kjersti Søli, avdelingssjef i Mattilsynet, bekrefter at de nå vil avvikle driften på gården i løpet av noen uker, og at de håper å kunne samarbeide med eieren av dyrene om det.

Det betyr at dyrene enten blir solgt eller sendt til slakteren.

Les også: Flere melder fra om dyr som lider

For mange dyr

– Det har vært for mange dyr i fjøset slik at de ikke har hatt tilgang til tørre og rene liggeplasser, på uteområder har vi funnet planker med spiker stående ut, og vi har fått bekymringsmeldinger både fra veterinær og andre de siste par årene, sier seksjonssjef Kristin Helgesen Torkveen ved Mattilsynet i Vestfold.

Kristin Helgesen Torkveen

MATTILSYNET: Seksjonssjef Kristin Helgesen Torkveen ved Mattilsynet i Vestfold sier at saker som dette ofte er tunge og vanskelige, de går over lang tid, men er veldig alvorlige hvis de ikke blir tatt fatt i.

Foto: Mattilsynet

– Å avvikle dyreholdet er et alvorlig virkemiddel som vi tar i bruk hvis vi over tid ser at viljen og evnen til å rette opp ikke er til stede.

Dyreeieren bor på Vestlandet, men står for driften av gården i Sandefjord. Han sier til NRK at han er enig i noen av punktene i Mattilsynets rapport, og at han har gjort tiltak for å forbedre dyreholdet på gården.