Flere melder fra om dyr som lider

Mattilsynet mottok 41 prosent flere bekymringsmeldinger i fjor enn året før.

Kalv gikk i ukesvik med stramt tau rundt halsen

STORE SKADER: En kalv på en gård i Vesterålen hadde gått i flere uker med et stramt tau rundt halsen, og hadde store sår. Her er kalven bedøvet. Fra 2014.

Foto: Mattilsynet

– Det har nok sammenheng med at dyrevelferd opptar folk og at mange følger plikten til å melde fra, sier Kjersti Sørli, avdelingsleder for Mattilsynet i Vestfold.

Mattilsynet i region Øst mottok i fjor 2813 meldinger fra folk som var bekymret for at dyr ikke hadde det bra og tallet på bekymringsmeldinger øker for hvert år.

63 prosent av bekymringsmeldingene dreide seg om kjæledyr.

– Det er et stort ansvar å eie et dyr. Det er alltid, uten unntak, den som eier dyret som er ansvarlig for at dyret blir behandlet med omsorg og respekt, ut fra dyrets egenart, sier avdelingssjef Jan Egil Aronsen i Mattilsynet.

Mattilsynet drar på tilsyn i alle typer dyrehold, med både produksjonsdyr, sportsdyr, kjæledyr og oppdrettsfisk. I fjor ble 17 dyreeier anmeldt for brudd på velferdsloven i regionen. Noen fikk også forbud mot å holde dyr.

Region Øst omfatter Buskerud, Telemark. Vestfold og Hedmark og Oppland.

Løper fra ansvaret

Hest med lange hover

LANGE HOVER: En hesteeier i Sande er tiltalt for grov og langvarig vanskjøtsel av fem hester. Forholdet ble avdekket i mars i fjor. Hestene hadde ikke fått tilsyn av veterinær på ti år ifølge politiet.

Foto: Marianne Lund

Årsaken til at folk ikke greier å ta vare på dyra er mange, ifølge Mattilsynet.

– Vi ser folk som reiser fra dyrene. En annen årsak er at enkelte ikke er i stand til å ta vare på seg selv og at det går ut over dyrene. Det kan også være eiere som ikke greier å tilby dyrene et trygt og sosialt miljø. Det er mange grunner, sier Kjersti Sørli hos Mattilsynet.

Mattilsynets nettside har en varslingsknapp der det er enkelt å melde fra om bekymringer for dyr eller andre av Mattilsynets ansvarsområder.

I hele landet fikk Mattilsynet i fjor inn 9381 bekymringsmeldinger som gjaldt dyr.