NRK Meny
Normal

KRONIKK: «På parti med idretten»

Her er idrettskretsens ønskeliste til politikerne før valget.

Illustrasjonsfoto barneidrett

Idretten finansierer seg mye på egen hånd, men er avhengig av støtteordninger fra kommunene og fylkeskommunene. Artikkelforfatter Bjørn Lauritzen vil ha de folkevalgte med på laget.

Foto: Rainer Prang / NRK

Logo valgkronikk

Idretten er i særklasse den største frivillige organisasjonen i Vestfold med over 75 000 medlemskap i idrettslagene. I tillegg kommer det om lag 10 000 medlemmer i bedriftsidretten.

Bjørn Lauritzen, Vestfold idrettskrets

Organisasjonssjef i Vestfold Idrettskrets, Bjørn Lauritzen, vil ha «idrettspolitikere» inn i kommunestyrene.

Foto: Privat

Dette betyr at nær 40 prosent av Vestfolds befolkning er medlem i et eller annet idrettslag. Når det gjelder organisering av barn- og ungdom er tallene enda sterkere ved at om lag 80 prosent av alle barn under 12 år er, eller har vært med i, den organiserte idretten.

Dette er tall som gjør oss stolte.

Verdifull frivillighet

Verdien av idrettens 75 000 medlemskap er beregnet til om lag 560 millioner kroner årlig. Denne frivilligheten leveres i Vestfold 14 kommuner hver dag, hver uke, året rundt. Idretten finansierer seg først og fremst på egen hånd, men er i tillegg avhengig av ulike støtteordninger fra kommunene og fylkeskommunen.

I festtaler og partiprogrammer hylles ofte idretten. Men i hverdagen er det mange kommuner som ikke prioriterer ressurser til idretten og viser gjerne til at idrett ikke er en lovpålagt oppgave.

Idretten leverer et viktig bidrag til folkehelse gjennom sosialisering og fysisk aktivitet – samt en og annen olympisk eller paralympisk mester. I tillegg er idrettens den viktigste arenaen for økt integrering og inkludering ved siden av skolen.

Et samfunn uten aktive idrettslag er heldigvis utenkelig og det er ikke uten grunn boligmeglere oppgir avstand til idrettslag i sine salgsprospekter. Et idrettstilbud er en sentral del i det å ha et godt, variert og trygt oppvekstmiljø.

Ønskeliste fra idretten

Hva ønsker så idretten av våre folkevalgte?

  • Vi vil at kommunene skal tilby idrettslagene gratis adgang til offentlige idrettshaller.
  • Vi vil at kommunene erkjenner at hvis ungdommene melder overgang fra idrett til pasifiserende dataspill, så vil helsekostnadene i kommunene øke dramatisk.
  • Vi vil at kommunene gjør det enklere å være idrettslag ved å redusere byråkratiet slik at fokus kan være på aktivitet for barn og unge.
  • Vi vil at kommunen holder idrettsanleggene åpne hele året – det sparer man faktisk store beløp på.
  • Vi vil at kommunene bygger idrettsanlegg tilpasset idrettens behov og at anleggsutbyggingen som et minimum holder tritt med befolkningsveksten.
  • Vi vil at kommunene støtter gode integrerings- og inkluderingstiltak.
  • Vi vil at kommunene også blir med på å støtte opp om våre toppidrettsutøvere. Våre toppidrettsutøvere er rollemodeller for våre barn og unge og bidrar til økt rekruttering.
  • Vi ønsker at kommunene tar seg råd til å tilby barn og unge å overnatte på skolene når de drar på helgens idrettsstevne.
  • Vi vil at kommunene legger til rette for lokalt frivillig arbeid.

Idrettslagene vil derfor ha politikere med hjerte for mer enn «lovpålagte oppgaver».

Vestfold idrettskrets ønsker alle et godt valg!