NRK Meny
Normal

Kritisk til arbeidsutvalget i Re

Heming Olausen (SV) reagerer på at alle i det politiske arbeidsutvalget for arbeidet med kommunereformen i Re er for kommunesammenslåing.

Olausen

SV-politiker Heming Olausen mener SV burde vært representert i arbeidsutvalget for arbeidet med kommunereformen i Re.

Foto: Gorm Kallestad / NTB SCANPIX

Torsdag vedtas «Opprettelse av politisk arbeidsutvalg for arbeidet med kommunereformen» i kommunestyret i Re.

Rådmann Trond Wifstad foreslår et utvalg bestående av ordførere, varaordfører og opposisjonsleder. Det betyr Thorvald Hillestad (Sp), Trude Viola Antonsen (Ap) og Kåre Solberg (KrF), bekrefter ordfører Hillestad.

Alle er for en kommunesammenslåing.

– Reagerer

– Grunnen til at jeg reagerer på denne sammensetningen er befolkningsundersøkelsen som ble gjort i høst. Den viser at et flertall av befolkningen ikke ønsker en kommunesammenslåing. Derfor mener jeg at det synet burde vært representert i et utvalg som skal stå for den videre prosessen og gi ut informasjon til innbyggerne, forklarer Heming Olausen.

Ordfører Thorvald Hillestad viser imidlertid til at det er Solberg som representerer det største opposisjonspartiet, felleslista Høyre/KrF, og at han har fungert som opposisjonsleder gjennom hele perioden.

– Og så er det vanlig når man skal representeres utad, at de som tidligere i perioden har blitt definert som opposisjonsleder, blir sendt på oppdrag for kommunen, sier han.

– Spesiell situasjon

Olausen mener at det blir for formelt og at saken er så spesiell at det bør gjøres unntak. Han mener at SV burde vært med i gruppen, i tillegg til de tre.

– Nå er det ikke hver dag vi setter sammen slike grupper og jeg etterlyser ikke formalia, men klokskap. Og jeg tror kommunen vil vært tjent med å inkludere den faktiske opposisjonen i denne saken, som da kan gå god for at informasjonen som kommer ut er riktig.

Ordføreren avviser at det er enighet mellom de tre representantene i forhold til hvilken retning man skal gå, og viser til at det blir vanskelig å definere hvem som er i opposisjon fra sak på til sak.

– Det blir en veldig spesiell måte å definere opposisjon på, og jeg synes det blir uryddig.

Han understreker at de er nødt til å inkludere alle politiske partigrupper i det videre arbeidet og at alle synspunktene skal komme fram.

– Det er vår plikt og det er ikke vanskelig å sjekke at vi gjør denne jobben, sier Hillestad.