Kommune betaler 150 000 i bot for omsorgssvikt

Hof kommune har bestemt seg for å betale boten den ble ilagt for grov omsorgssvikt.

Oppholdsrommet på Klokkergården

Hof kommune ble anmeldt for grov omsorgssvikt for blant annet å ha tilbudt denne 'bingen' som oppholdssted til pasient.

Foto: Jarl Rehn-Erichsen/Jarlsberg Avis

Det var i oktober 2013 at folk fra Fylkesmannen i Vestfold kom på et uanmeldt besøk til Klokkergården omsorgsbolig. Etter å ha sett forholdene til en av beboerne, anmeldte fylkesmannen kommunen for grov omsorgssvikt i mai 2014.

Nedverdigende og uverdig var ordene fylkeslegen brukte for å karakterisere behandlingen beboeren ble utsatt for.

12 etterforskere fra hele distriktet sammen med bistand fra Kripos i Oslo bidro til å løse saken.

Politiets etterforskning kulminerte i en bot på 150 000 kroner i september 2015. Konklusjonen var at «kommunen har unnlatt å sikre og organisere sin virksomhet på en slik måte at de nødvendige helse- og omsorgstjenester er ivaretatt på en forsvarlig måte.»

Blir for dyrt med rettssak

Hof kommune har lenge nektet å vedta boten, og skulle i utgangspunktet møte i tingretten i starten av september, skrev Jarlsberg avis i april.

Kommunestyret i Hof har nå imidlertid vedtatt å betale boten likevel.

Mette Måge Olsen

UENIG: Ordføreren i Hof, Mette Måge Olsen, er uenig i forelegget de nå, etter lang tid, har vedtatt å betale.

Foto: Hof kommune

– Vi ser det er lite hensiktsmessig for oss å bruke så mye ressurser som en rettssak ville krevd, sier ordfører Mette Måge Olsen.

Skjønner du at det kan virke rart å vedta boten når dere er uenige?

– Ja, det skjønner jeg.

– Hadde vært interessant med rettssak

Måge Olsen mener det hadde vært samfunnsmessig interessant å ha hatt en rettssak.

– Da kunne vi sett og belyst den situasjonen kommunen kommer opp i. Hvis det var snakk om en større kommune, hadde det vært mulig å bruke ressurser på dette.

Ordføreren er imidlertid lettet over at saken snart er over.

– Vi anser oss nå som ferdig og det er jeg veldig takknemlig for. Dette er, og har vært, en trist sak for alle parter. Jeg håper at man kan hente lærdom av saken, slik at verken brukere eller ansatte kommer i en slik situasjon igjen, sier Måge Olsen.

Politiet vil ikke kommentere saken før de har mottatt det vedtatte forelegget, sier politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl til NRK.