NRK Meny
Normal

Ingen ledige fastleger

Det er omtrent ikke mulig å få fastlege i Sandefjord for tida.

Lege og pasient

Til tross for at Sandefjord er en av de største kommunene i Vestfold, har det vært svært lite ledig kapasitet hos fastlegene her den siste måneden. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Colourbox.com

Onsdag var det ikke ledig plass hos noen av fastlegene her. Til sammenlikning er det i gjennomsnitt 1000 ledige plasser hos fastlegene i de andre Vestfold-kommunene.

– Den siste måneden har det så å si ikke vært noen ledige plasser hos fastlegene i Sandefjord, sier kommuneoverlege Ole Henrik Augestad til NRK.
Dette har blant annet gjort det vanskelig å bytte fastlege.

– I tillegg har det gjort det vanskelig for nyinnflyttede å få fastlege i Sandefjord, seier Augestad.

Skal ansette flere

Ole Henrik Augestad

Ole Henrik Augestad, kommuneoverlege i Sandefjord, beklager fastlege-mangelen i byen.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Innbyggere som nå trenger fastlege, må prøve å skaffe seg det i en annen kommune.

– Eventuelt kan de vente på at vi får flere ledige plasser i Sandefjord, sier Augestad.

Ifølge kommuneoverlegen er det hovedsakelig to grunner til legemangelen. I mars trakk en av kommunelegene seg fra stillinga si. I januar skulle kommunen ansette en ny lege, men de to innstilte kandidatene trakk seg.

– Hadde denne ansettelsen gått i orden, ville det blitt 1500 ledige pasientplasser i Sandefjord. Vi skal ansette fire nye leger utover høsten og vinteren, og dette vil sørge for at kapasiteten etter hvert blir god, sier Augestad.

Les også:

– Bedre om en uke eller to

Det er helse- og sosialsjef Lise Tanum Aulie som er ansvarlig for at fastlegedekninga i Sandefjord er god. Den første nye legen starter ikke opp før 1. november.

– Vi måtte omstrukturere oss da vi ikke kom i havn med ansettelsen på nyåret. I tillegg ønsker vi oss erfarne leger, og de har som oftest seks måneders oppsigelsestid. Derfor kunne ikke den nye legen startet før i november, sier hun.

Aulie forteller at Helse- og sosialenheten har fulgt utviklinga i fastlege-kapasiteten nøye siden 2013.

Kommuneoverlege Augestad skal snart anmode dagens fastleger i Sandefjord om å ta imot litt flere pasienter.

– Derfor tror jeg situasjonen vil bedre seg om en uke eller to, sier han.

Les også:

Beklager situasjonen

Tom Ole Øren

Tom Ole Øren, leder i Vestfold Legeforening, mener kommunene må være flink til å forutse dårlig kapasitet hos fastlegene.

Foto: Kristine Masdal Aadne / NRK

Aulie beklager mangelen på fastleger i Sandefjord.

– Vårt ønske er at det skal være flere ledige plasser på listene, og at flere leger skal ha ledig plass slik at innbyggerne får en reell valgmulighet. Samtidig er jeg opptatt av at legene har en forsvarlig arbeidssituasjon. Vi respekterer at de vil sette tak på listene sine slik at de kan følge opp pasientene sine på en god måte, sier Aulie.

Tom Ole Øren, leder i Vestfold legeforening, synes heller ikke fastlegesituasjonen i Sandefjord er gunstig, særlig med tanke på nyinnflyttede.

– Det er ikke bra i det hele tatt, sier han, som synes det er fornuftig at kommuneoverlegen skal be dagens fastleger om å ta imot litt flere pasienter.

– Kommunene må også være flinke til å forutse mangel på kapasitet hos fastlegene, sier han.

Larvik og Tønsberg er byene med størst kapasitet hos fastlegene, med henholdsvis 6400 og 2200 ledige plasser.