Hestemøkk må håndteres som spesialavfall

Førstkommende helg vil Jarlsberg Travbane fylles opp av kneggende stjerner som skal knive om den gjeve pokalen. Etter at det er oppdaget salmonella må hestemøkka nå tas med hjem, eller håndteres som spesialavfall.

Møkk i Horten

SMITTEKILDEN: Travhestene som oppholder seg på Jarlsberg Grand Prix kan ikke legge igjen møkk etter seg på grunn av frykt for salmonellasmitte.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Gjorde funn av salmonella

Jarlsberg Grand Prix i Tønsberg trekker til seg både folk og hester til Vestfold, men den siste tiden har man fryktet at et salmonellautbrudd skulle få konsekvenser for arrangementet. Før helgen fikk daglig leder Øystein Dale bekreftet at en av hestene på Jarlsberg Travbane var smittet av salmonella. Han sier at den hesten er satt i karantene hos eieren.

– Per dags dato har ingen aktiv salmonella ved Jarlsberg Travbane, men det tas fortsatt prøver i den stallen som den smittede hesten sto i, sier Dale.

Øystein Dale

VIL UNNGÅ SMITTE: Øystein Dale, daglig leder for helgens arrangement på Jarlsberg Travbane, sier hesteeiere må håndtere møkka riktig for å unngå smitte av salmonella.

Foto: Phillip Hofgaard / NRK

Møkk som spesialavfall

Mattilsynet har den siste tiden båndlagt flere hestehold etter at det ble oppdaget et salmonellautbrudd ved veterinærhøgskolen, men ifølge Dale var hesten på Jarlsberg smittet av en annen type.
Han sier at Grand Prix-travet kjøres som normalt, men at de kommer til å ta en rekke forholdsregler for å hindre smitte.

– Vi kjører et helt annet regime enn vanlig. Vi isolerer hestene mest mulig fra hverandre og fokus på rengjøring og desinfisering. I tillegg ber vi alle som kommer med hest å behandle hestemøkka som spesialavfall, fordi det er faktisk møkka som er smittekilden.

Ikke grunnlag for å avlyse løp

Kjersti Søli, som er avdelingssjef i Mattilsynet i Vestfold, sier det jobbes over hele landet for å finne smittekilden.

Kjersti Søli

INGEN RESTRIKSJONER: Avdelingssjef i Mattilsynet, Kjersti Søli kan ikke se at det er nødvendig å avlyse Jarlsberg Grand Prix hvis hesteeierne viser aktsomhet.

Foto: Phillip Hofgaard / NRK

– Vi båndlegger hestehold, vi tar prøver og sjekker de ut av saken etter hvert som vi mottar svar. Dersom vi mottar positive svar vil det fortsette å være båndlagt i den aktuelle stallen, og tatt prøver av inntil de kan frigis. Når det gjelder Jarlsberg så har vi restriksjoner på en trenerstall, men den ligger helt isolert og vil ikke være noen fare for travbanen for øvrig sånn som vi vurderer det. Så vi har ikke grunnlag for å legge restriksjoner på løp der, sier Søli.

God stemning tross smitte

Arrangøren sier det ikke er fare for at smitten skal spre seg til travpublikumet. Selv om utbruddet har ført til usikkerhet den siste tiden er daglig leder Øystein Dale optimist før årets største begivenhet på travbanen utenfor Tønsberg.

Travhest på Jarlsberg travbane

ÅRETS FEST: For mange har Jarlsberg Grand Prix blitt en tradisjon å delta på, med eller uten hest.

Foto: Phillip Hofgaard / NRK

– Slike forhold som du ser her i dag, det er jo det vi drømmer om. Det er jo noe med god travsport, litt fest og en god opplevelse både her på travbanen og i Tønsberg. Det er det som er vårt varemerke, avslutter daglig leder Øystein Dale.