Henla korrupsjonsanmeldelse i bilbransjen – må etterforske saken videre

Vegvesenet anmeldte et verksted for å EU-godkjenne 47 biler over telefon – 20 av de godkjente bilene var i så dårlig forfatning at de måtte vrakes. Politiet hadde ikke ressurser til å etterforske saken.

EU-kontroll

FALSK EU-KONTROLL: En mann er anmeldt etter å ha feilaktig EU-godkjent 47 kjøretøy i Vestfold (illustrasjonsbilde).

Foto: LARS TORE ENDRESEN / NRK

I februar 2015 mottok Statens vegvesen Region sør tips om fiktive kontroller ved et bilverksted i Tønsberg.

Etter å ha undersøkt tipset, avdekket vegvesenet at 47 biler aldri ble sjekket på verkstedet. En ansatt godkjente bilene over telefon uten å registrere det hos verkstedets systemer, mener vegvesenet.

4. februar i 2015 politianmeldte vegvesenet derfor den ansatte for dokumentforfalskning og korrupsjon fordi de antar at den utro tjeneren har tjent penger på å godkjenne bilene.

Da veivesenet undersøkte bilene nærmere, viste det seg at 20 av dem var i så dårlig stand at de måtte vrakes.

Fagkoordinator Einar Eskilt i Statens vegvesen

VIKTIG: Tilsynsleder i Statens vegvesen, Einar Eskilt, mener det er viktig at politiet etterforsker de falske EU-kontrollene.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Ett år og to måneder senere, i april 2016, ble anmeldelsen henlagt av politiet. Før det hadde vegvesenet, ifølge dem selv, flere ganger purret for å få svar.

NRK har fått innsyn i politiets henleggelse. Der står det:

«De underrettes om at forholdet er henlagt på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken nå. På grunn av arbeidsmengden i strafferettspleien må det dessverre skje nødvendige prioriteringer av hvilke saker som skal behandles».

– Det synes vi er veldig synd. Vi mener dette er en veldig alvorlig sak. Hvis disse bilene hadde kjørt på veiene, kunne det i verste fall oppstått dødsulykker, sier tilsynsleder Einar Eskilt hos Statens vegvesen Region sør.

– Kan løses uten store ressurser

Vegvesenet klaget på henleggelsen. I dokumenter NRK har fått innsyn i, begrunner de klagen med at det er den mest graverende saken med utro tjener og fiktive kontroller som tilsynsseksjonen har avdekket siden den ble etablert i 2007.

Eskilt forteller at den ansatte ved verkstedet også gikk langt i å innrømme hva han hadde gjort og at daglig leder var samarbeidsvillig for å komme til bunns i saken.

Statsadvokaten besluttet å åpne saken igjen fordi den ved enkle etterforskningsskritt og avhør, kunne løses uten bruk av store ressurser.

Nye avhør

Ole Bjørn Sakrisvold.

KAPASITETSPROBLEMER: Politiinspektør Ole Bjørn Sakrisvold sier politiet henla saken på grunn av kapasitetsproblemer.

Foto: Per Foss / NRK

Politiinspektør i Vestfold, Ole Bjørn Sakrisvold, sier politiet nå etterforsker saken på nytt og tar nye avhør.

– Vi har gjennomført ett avhør, og skal i hvert fall gjennomføre ett til. Før vi får oversikt over det, er det vanskelig å kommentere hva vi da eventuelt kommer fram til, sier Sakrisvold.

– Hvorfor henla politiet saken?

– Vi henla saken på grunn av kapasitetsproblemer, fordi vi ut ifra det som framkom tidlig i anmeldelsen trodde den ville kreve veldig mye etterforskning. Vi var ikke sikre på at vi ville komme i mål, sier politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Ole Bjørn Sakrisvold.