NRK Meny
Normal

Glipper på smittevern mot Ebola

Fire kommuner svarte aldri da Fylkesmannen testet smittevernberedskapen i Vestfold. Fylkeslegen sier at de må kunne stole på at slike meldinger når ut.

Svein Lie, fylkeslege i Vestfold

Svein Lie, fylkeslege i Vestfold, mener at kommunenes beredskapssystem må oppdateres.

Foto: NRK / NRK

Kommunene har selv ansvar for å ha smitteverntiltak. Fylkesmannen i Vestfold bestemte seg for å teste ut hvordan dette fungerer i praksis.

– Det vi har funnet ut av er at kommunenes beredskapssystem må oppdateres med større bevissthet, eller så må en avtale at man bruker en annen metode for å varsle kommuneoverlege/smittevernlege, sier Fylkeslege i Vestfold, Svein Lie, til NRK.no

Fire svarte ikke

Fylkesmannen sendte ut melding gjennom det ordinære beredeskapsmeldingssystemet som Fylkesmannen har til kommunene. Meldingen gikk til en beredskapskontakt, hvor de fleste kviterte raskt ut da meldingen ble sendt ut en lørdag kveld.

Men i Andebu, Stokke, Nøtterøy og Tønsberg gikk ikke meldingen videre til smittevernlegen i kommunen.

– Her har det vært en glipp i rutinene, og det er bra at vi har fått belyst dette, for vi må stole på at disse meldingene når ut, sier Lie.

– Vi vet ikke forklaringa på dette, det kan kommunene svare på, fortsetter Fylkeslegen.

Vet ikke hvor det glapp

Kommuneoverlege og smittevernlege i Nøtterøy kommune, Tore Arne Martinsen, sier han ikke vet hvorfor det glapp. Meldingen ble sendt til kommunen, men Martinsen fikk aldri beskjed.

– Vi trodde at dette fungerte, men det gjorde tydeligvis ikke det, sier han til NRK.no.

Videre sier han at varslingsrutinene er tatt opp, og at de prøver å få en annen type varsling.

Kommunene møtes

Kommunene rår over hvilken varslingsmåte de vil ha, og Fylkesmannen skal bare se til at det fungerer, men Svein Lie påpeker at det kan bli upraktisk med forskjellige varslingsmåter.

Kommunene er uansett bedt om å uttale seg innen 8. desember.

Kommunene skal også møtes snart og snakke om beredskap.

– Der vil nok dette bli satt på dagsorden og da tenker vi at vi får gode tilbakemeldinger og at vi finner løsninger som gjør at en vet hvor man skal finne hverandre og at meldingene skal komme fram, sier Fylkeslege Lie.

Han sier at det, heldigvis, sjeldent er aktuelt, men nå som vi er inne i en fase med ebolasykdom i verden bør det igjen settes på dagsorden.

Hvor viktig er det å ha fungerende smittevernberedskap?

– Det er klart det er viktig med et system som fungerer, og det er derfor vi gjorde dette, for å få belyst det. Sånn er det, dette bør vi gjøre noe mer med. De som er ansvarlige klarer helt sikkert å løse det på en god måte, sier Lie.