NRK Meny
Normal

Går mot egen statsråd

Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) ønsker at kommunene skal ta imot flere flyktninger i år enn det som er vedtatt. Det sier Tønsberg Frp nei til.

Bent Moldvær

Bent Moldvær (Frp) vil ikke svare positivt på statsråd Hornes bønn om å ta imot flere flyktninger.

Foto: Per Foss / NRK

For en måned siden sendte statsråd Horne brev til kommunene med anmodning om å bosette flere flyktninger i år og neste år enn det kommunene har vedtatt. Hun viste til at verden nå opplever en humanitær flyktningkatastrofe. I Tønsberg foreligger det et vedtak om å ta imot 45 flyktninger i 2015 og 2016. Horne ber Tønsberg øke til 86 flyktninger i år og 72 neste år.

Det er en anmodning Frp i Tønsberg kommer til å stemme imot når saken behandles i bystyret onsdag kveld. Bent Moldvær i Frp er krystallklar.

– Vi kommer til å stemme for 45, ikke 86.

Trenger mer tid

Moldvær mener kommunene får altfor dårlig tid til å behandle anmodningen.

– Vi har ikke fått anledning til å utrede saken, og med svarfrist 27. mai blir det altfor kort behandlingstid. Jeg mener det bør behandles i hovedutvalgene i tillegg til bystyret, og ikke la saken gå rett til bystyret.

Geir Viksand

Barnehagekapasiteten i Tønsberg er anstrengt, og rådmann Geir Viksand ber om å få åpne Klokkeråsen barnehage dersom det blir behov for om det kommer flere flyktninger.

Foto: Per Foss / NRK
Kan bruke tomme skoler

Det å skaffe nok boliger og flyktningkonsulenter kan bli en kritisk faktor. Rådmann Geir Viksand skriver i sin redegjørelse at kommunen kommer til å appellere til innbyggere som har ledig hybel eller leilighet til disposisjon. Det kan også bli aktuelt å ta i bruk tomme skoler midlertidig.

– Tanken er at vi i et nødstilfelle kan bruke tomme skoler til vi finner noe permanent.

– Rammer ikke økonomien

Selv om Tønsberg tar imot flere flyktninger enn tidligere vedtatt, kommer ikke dette til å gå ut over kommunens økonomi, sier Viksand.

– Nei, dette får vi integreringstilskudd til.

Bent Moldvær er heller ikke oppbrakt over økonomidelen.

– Prognosen over fem år viser et underskudd på 158 000 kroner. Det høres ikke avskrekkende ut. Men når det er sentrale myndigheter som avgjør dette, bør de kompensere tap i kommunene som allerede i dag sliter med økonomien.

Flere kommuner

Også kommunestyret på Tjøme behandler en sak om bosetting av flyktninger onsdag kveld. Sandefjord kommunestyre behandler sin sak om det samme torsdag.