NRK Meny
Normal

Frykter planer om oppdrettsanlegg

Flere slår alarm om faren for at lakselusa skal ødelegge laksestammen i Lågen.

Laksefiske

Lakselusa er en trussel mot bestanden i Numedalslågen mener mange.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Den erfarne sportsfiskeren Magnus Riksfjord dro nylig opp en laks full av lakselus og med åpne sår.

– Jeg har aldri sett noe verre på en laks tatt i Lågen, sa han til NRK.

Riksfjord mener veksten i lakselus skyldes oppdrettsnæringa, og forsker Bengt Finsrud fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), slutter seg langt på vei til denne teorien.

– Mengden lakselus har økt 400 ganger siden tida før oppdrettsanleggene ble bygd.

Smolten dør først

I dag går lederen av interesseforeningen Lågens Framtid, Arild Jacobsen, ut og deler bekymringen for laksens framtid i Numedalslågen.

– Lakselusa er et alvorlig problem for elva og smolten. Det er smolten som først og fremst rammes av angrep fra lakselus.

Jacobsen frykter konsekvensene av den økte mengden lakselus.

– Da kan det bli slik det er i en del elver på Vestlandet der fiskebestanden har gått ned.

Frykter oppdrettsanlegg ved Kragerø

Det foreligger planer om et oppdrettsanlegg utenfor Kragerø. Det setter organisasjonen Lågens Framtid lite pris på.

– Det må ikke bli gitt konsesjon til et slikt anlegg uten videre. Det må i så fall bli et lukka anlegg eller et anlegg som legges på land. Et oppdrettsanlegg i sjøen der kan føre til fare for både sjøørret og laks.

Vil vite hva som skjer

Lågens Framtid kommer nå til å ta kontakt med forvaltningslaget i Lågen for å rette en samlet henvendelse til departementet.

– Vi vil ha svar på hva som skjer med planene om et slikt anlegg og hvordan det er tenkt.