Lakselus truer Lågen

Erfarne sportsfiskere har aldri sett verre skader etter lakselus i Lågen før.

Lakselus

Villaks angrepet av lakselus.

Foto: Magnus Riksfjord

Sportsfiskere slår alarm om lakselusa i Numedalslågen. Fiskerne forteller om dramatisk dårligere fangst i løpet av få år. Bare i det laksevaldet som Magnus Riksfjord holder til kunne man tidligere ta over 350 laks i løpet av sesongen.

– Nå er vi heldige hvis vi får på land 20 laks, sier Riksfjord.

Les også:

Aldri sett verre

Denne uka dro Riksfjord opp en laks som var helt dekket av lus. Det er det verste han har sett av luseskader på fisk fra Lågen.

– Den hadde store åpne sår, og det har jeg aldri sett på fisk her tidligere.

Ifølge Riksfjord og andre sportsfiskere skyldes lakselusa oppdrettsnæringa her i landet. De sier at laksen fra Lågen vandrer opp forbi Stavanger og kommer inn i lakselusbeltene på Vestlandet.

– Lusesituasjonen er ute av kontroll. Lusa går over på villaksen, sier Riksfjord.

Magnus Riksfjord

Magnus Riksfjord frykter at lakselusa kan ødelegge for laksebestanden i Lågen.

Foto: Sigbjørn Larsen / NRK

Ond sirkel

Smolten (lakseyngelen) tåler nemlig lite lakselus før den dør, og blir det for mye lakselus på den voksne fisken kan den også dø. Riksfjord frykter konsekvensene.

– Situasjonen er alvorlig, for det kan føre til at det kommer færre laks tilbake til Lågen for å gyte. Dermed blir det også færre smolt etter hvert.

400 ganger høyere

Sportsfiskerne får langt på vei støtte av forskerne. Forekomsten av lakselus er 400 ganger høyere nå enn før oppdrettsanleggenes tid, sier forsker Bengt Finstad ved Norsk institutt for naturforskning, NINA.

– Det har alltid vært lus på fisk, men i mindre omfang før oppdrettsanleggene kom. Det betyr at vi får en spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg til villfisk, avslutter Finstad.

Les også: