Frykter hyttesaker er foreldet

Tone Kalheim i Felleslista Rødt/SV i Færder kommune frykter at flere av hyttesakene på Tjøme vil bli sett på som foreldet. Årsaken er at administrasjonen i Færder kommune har innstilt på at en ugyldig tillatelse gitt til en hytte på Mågerø skal bli stående fordi det har gått over to år siden tillatelsen ble gitt og fordi fylkesmannen godkjente hytta første gangen. Margrethe Løgavlen i Færder kommune avviser at dette fører til en presedens for hvordan lignende saker blir behandlet fordi alle byggesakene er så forskjellige.