NRK Meny
Normal

Fraktet 20 tonn grus

SANDEFJORD (NRK): En dugnadsgjeng i Sandefjord fant en metode som aldri har blitt brukt før i Norge. Kombinasjonen med helikopter og gytende sjøørret er uvanlig, men den gjorde jobben deres mye lettere.

20 tonn grus

GRUS: I en bekk i Sandefjord spres 20 tonn grus for å hjelpe sjøørret å gyte.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Vi har ikke hjelm, men det burde vi hatt, sier Christian Schanche.

Han er styremedlem og naturforvalter i Sandefjord forvaltningsråd for anadrom laksefisk.

Tore Guthu

SPARER TID: - Litt løping blir det uansett om man bruker helikopter eller traktor, sier Tore Guthu.

Foto: HANS PETTER REPPE / NRK

En hjelm er nok en god idé når det blir spredt 20 tonn grus ved hjelp av et helikopter, for å tilrettelegge for gytende sjøørret i en lokal bekk i Sandefjord.

– Det blir jo litt løping uansett, enten man bruker gravemaskin eller helikopter, sier formann i Sandefjord Jeger og Fiskerforenings Sjøørretgruppe, Tore Guthu.

– Så vidt jeg vet, har ikke dette blitt gjort før i Norge.

Sparer tid og penger

Årsaken er at det er vanskelig å gruse på de bratte kantene her, og da kommer man ikke helt til der det skal gruses.

Helikopter

LURT: Her blir det spart tid på å gruse.

Foto: HANS PETTER REPPE / NRK
Kristian Schanke

Christian Schanche.

Foto: HANS PETTER REPPE / NRK

– Med denne metoden sparer vi mye tid og det koster omtrent det samme, sier Guthu, som også er formann i Sandefjord forvaltningsråd for anadrom laksefisk.

Nede ved bekken står styremedlem Christian Schanche klar til å spre grusen når den blir fraktet av helikopteret.

– Det er viktig at vi får spredt grusen godt, slik at det blir et 20 til 30 cm dypt lag med grus for gytefisken, forteller han. Og legger til at i akkurat dette området finnes det store fisker som graver dypt.