Forsvarets helikopter fløy midt i et hekkeområde

Miljøkriminalitet, mener Bjørnar Olsen som var vitne til hendelsen.

Et av Forsvarets helikopter fløy lavt, midt i et naturreservat på Borrevannet i Horten.FOTO: Bjørnar Olsen

Et av Forsvarets helikopter fløy lavt, midt i et naturreservat på Borrevannet i Horten. FOTO: Bjørnar Olsen

Tirsdag ettermiddag fløy et av Forsvarets helikopter så lavt over Borrevannet i Vestfold at de trolig har ødelagt mange reir og skremt vekk utryddingstrua fugler i hekkesesongen.

– Flere av redene som lå der er det ingenting igjen av. Det har nå blåst av gårde, sier Bjørnar Olsen som bor like ved Borrevannet Naturreservat.

Bjørnar Olsen

UFORSVARLIG: Bjørnar Olsen hørte helikopteret og filmet hendelsen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Borrevannet er et nasjonalt viktig fugleområde med ca. 255 registrerte fuglearter. Reglene i naturreservatet er ekstra strenge for å sørge for at fugleartene og plantelivet der blir ivaretatt.

Flere av fugleartene ved naturreservatet er sårbare og står på rødlista over arter som er utrydningstruet, og i ferd med å dø ut i Norge.

Olsen mener denne episoden er meget alvorlig, og har kontaktet både Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Statens naturoppsyn.

Beklager

Stian Roen i Luftforsvaret bekrefter overfor NRK at det var et av Forsvarets helikoptre som fløy lavt over Borrevannet tirsdag ettermiddag.

– Vi har mottatt en klage som vi nå behandler.

Stian Roen

BEKLAGER: Stian Roen i Luftforsvaret sier at de som fløy helikopteret ikke visste at de fløy i et vernet område.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Roen beklager episoden, og sier at helikopteret har vært i et område det ikke skulle flydd i.

– Dette skyldes at crewet ikke var klar over det. Kartene er nå oppdatert fra i dag og vi vil ikke fly i det området mer.

Kan få alvorlige konsekvenser

Olav Sandlund i miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, fikk vite om saken i dag.

Han mener hendelsen kan få alvorlige konsekvenser for fuglelivet i naturreservatet.

– Det er veldig uheldig at noe slikt skjer, spesielt med tanke på fuglelivet og den hekkeperioden som er i det området nå.

Vinden fra rotoren til helikopteret kan føre til at både fugl og egg blåser av reiret, forteller han.

– Kommer dere til å politianmelde saken?

– Det har vi ikke tatt stilling til enda. Vi må først finne ut hva som har skjedd og hva som er årsaken til dette. Vi har vært i kontakt med Forsvaret i dag og blitt forsikret om at det ikke kommer til å skje igjen.