Første dag på jobben

Per Arne Olsen (55) tiltrådte i dag stillingen som fylkesmann i Vestfold. Han kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Gambit H+K, var stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra 2009 til 2013, og har vært ordfører i Tønsberg kommune i seks år.

Olsen har vært sekretariatsleder og kontorsjef/generalsekretær i Frp. Han har også vært nestleder i åtte år.

Departementet har varslet en gjennomgang av strukturen av fylkesmannsembetene. Olsen er derfor tilsatt i midlertidig embete fram til 31. desember 2018.

Per Arne Olsen
Foto: NRK