Forstår seg ikke på gullpensjonen

Rådmannen kan fortsatt få en lønns- og pensjonsavtale på 1,1 millioner kroner fra og med nyåret og livet ut. Innbyggerne i Sandefjord synes at det er uforståelig.

Om Dahns lukrative lønns- og pensjonsavtale

UNØDVENDIG GUNSTIG: Folk synes at rådmannspensjonen er unødvendig gunstig men kritiserer ikke rådmannen da alle kan tenke seg en slik pensjonsavtale selv. - Jeg synes det er en skjev fordeling, sier Helge Bløtekjær.

Folk i Sandefjord synes at det er rart at rådmannen i kommunen, Gisle Dahn, har fått så god pensjonsavtale. Sandefjords Distriktsrevisjon har gått gjennom prosessen rundt denne ansettelsesavtalen, og slår fast at den ikke bryter med kommunenes regelverk.

Men likevel så går diskusjonen om avtalen rundt kafébordet i Sandefjord.

– Det er jo litt rart, og litt merkelig, at du skal kunne gå av som 57-åring uten å yte noe for det. Det er jo en kjempegod avtale, sier Egil Skalleberg.

– Jeg tenker at han har blitt hakket litt på, men han har ikke gjort noe gærent. Han har bare fått og tatt imot. Også får andre ta ansvar for det de har gitt, sier Helge Bløtekjær som sitter ved det samme kafébordet.

1,1 millioner kroner i året

Arne Larsen

AVTALEN ER GYLDIG: Leder av Kontrollutvalget i Sandefjord kommune, Arne Larsen, sier at rådmannens ansettelse har blitt behandlet i henhold til regelverket.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

I avtalen får Dahn gå av med full alderspensjon ved fylte 60 år, eller den dagen Sandefjord slås seg sammen med en eller flere kommuner. Ettersom Sandefjord opphører 1. januar 2017, vil rådmannen få 1,1 millioner kroner i året, livet ut og uten å jobbe.

Rådmannens gullkantede avtale gir han også mulighet til å finne seg en annen jobb, uten at beløpet blir beskåret.

– Han kan for eksempel bli leid inn som konsulent og få noen 100.000 kroner for det. Det er ikke så godt å forstå, sier Bløtekjær som synes at det er litt rart.

Gransket ansettelsesavtalen

På oppdrag fra Kontrollutvalget ved Sandefjord kommune, har Sandefjord Distriktsrevisjon undersøkt prosessen rundt rådmannens ansettelsesavtale fra 2014.

– Det er ikke noe tvil om at avtalen er gyldig. Prosessen har vært i henhold til regelverket, sier leder av Kontrollutvalget i kommunen, Arne Larsen.

Men Larsen mener likevel at åpenheten kunne vært litt bedre.

Det er nemlig slik at lønns- og ansettelsesutvalget unnlot å informere bystyret om at rådmannen har mulighet til å jobbe ved siden av pensjonen.

– Bystyret fattet et vedtak om at ansettelsesavtalen skulle inngås i samsvar med den saksutredningen som bystyret fikk. Og der sto det ingenting om det, utdyper han.

Ønsker en ny forhandling

Karin Virik

KRITISK: – Jeg har alltid stilt mange spørsmål rundt åpenheten vedrørende denne avtalen, sier Venstres bystyrepolitiker, Karin Virik.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

At det ikke er åpenhet rundt avtalen, synes Venstres bystyrepolitiker Karin Virik, er et problem.

Hun er kritisk til avtalen og mener rådmannen bør få en ny.

– Og de som er ansvarlig for dette, synes jeg burde ta opp den hansken og diskutere denne avtalen på nytt og prøve å komme til et annet og litt mer okei resultat for alle parter.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Gisle Dahn.