Forsker: Sjekk huset neste gang det styrtregner

Mer ekstremnedbør og økende temperaturer kan gjøre boligen din mer krevende å ta vare på.

Regn i takrenna

UT I REGNET: Ved å inspisere boligen og tomta i styrtregn, kan du se om takrenner og drenering fungerer, sier SINTEF-forsker Cecilie Flyen.

Foto: Leserbilde / Arne Flor

Boligeiere må forberede seg på hyppigere vedlikehold i fremtida.

På grunn av økte temperaturer kan et lavtrykk inneholde mer fuktighet. Ekstremværet vi oftere ser i dag gir sterk nedbør over korte perioder.

– Alt på boligen som er ut mot vær og vind vil få en større påkjenning gjennom at klimaet blir tøffere, sier seniorforsker i SINTEF Cecilie Flyen.

Hun har skrevet flere publikasjoner om hva klimaendringene vil ha å si for hus og vedlikehold.

Oversvømt hage og kjeller i Starefossveien

OVERSVØMT: Det er mange grunner til at hagen din kan oversvømmes ved styrtregn, derfor er det viktig å sørge for at vannet har en vei å ta som ikke leder inn i huset.

Foto: Cato Heldal Kristensen

Gå ut i dårlig vær

Cecilie Flyen i SINTEF oppfordrer boligeiere til å benytte uværsdager til å sjekke eiendommen.

– Se hvordan vannet renner inn mot bygningen, om det står vann rundt grunnmuren og om takrennene gjør jobben sin, forklarer hun.

I verste fall kan vannet renne rett inn eller oppunder taket, eller inn på veggen og påføre skade.

– Se etter sprekker og bobler i malingen. Det er typiske tegn på at det kan komme fukt under malingen.

Ikke send vannet i naboens kjeller

De siste tallene Direktoratet for byggkvalitet fra 2016 viste at råteskader allerede utgjør 75 prosent av alle bygningsskader. 615 000 byninger har høy risiko for råteskader, et tall som kan stige til 2,4 millioner innen år 2100.

Avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i direktoratet er enig med Flyen om at klimaendringene kommer til å påvirke bygningene våre.

– Men ikke bare husene. Hvordan du blir kvitt overvannet på tomta er viktig. Vannet må bort et sted, så pass på å led det vekk fra huset. Men ikke sånn at vannet går rett inn i kjelleren til naboen.

Christine Molland Karlsen, avdelingsdirektør, Direktoratet for byggkvalitet

Christine Molland Karlsen i DiBK.

Foto: Alexander Brown / Pressebilde

Gjelder alle typer hus

Forebygging og jevnlig vedlikehold kan hjelpe deg med å bevare boligen din bedre. I løpet av året skal Direktoratet for byggkvalitet komme med råd til boligeiere om hvordan de kan sikre huset mot tøffere klima.

– Det er viktig å tenke helhetlig, ikke bare på det estetiske, når du vedlikeholder hus og hage, sier Molland Karlsen.

Fikser du hagen, må du tenke på hvor vannet blir av. Du må sørge for riktig helling i hagen og på tomta generelt, og sørge for at stikkrenner ikke fjernes.

sjekkhuset.no, en informasjonskampanje fra Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet, får du tips om hvordan du sjekker og vedlikeholder yttertak, yttervegger, loft, vinduer, drenering, hage og kjeller.

– Gjør en god sjekk minst én gang i året, oppfordrer Cecilie Flyen.

Det gjelder ikke bare trehus. Alle typer bygninger er utsatt med et mer krevende klima.

– Det blir krevende å ha bygningsmasse generelt, også murbygninger. Behovet for å vedlikeholde ofte vil øke, sier Flyen.