Forsinket åpning

Togtrafikken går fortsatt ikke som normalt på Vestfoldbanen ved Tønsberg. Bane NOR har i morges hatt problemer med sikkerhetstester ved planovergangen i Halfdan Wilhelmsens allé. Togtrafikken til og fra Tønsberg kan ikke starte opp for fullt før klokka 15.00. Tidligere i morges ble det opplyst at alt skulle være normalt klokka 08.00. Ifølge Vegvesenet kan et tog passere i timen, men utover det blir det buss for tog.