– Jobber for å finne permanente boliger

Rådmannen i Tønsberg foreslår å bruke Klokkeråsen skole, Hogsnes skole eller Færder videregående skole til å midlertidig bosette flyktninger. – Det er kun en reserveløsning, sier ordfører Petter Berg (H).

Petter Berg og Bent Molvær

Ordfører Petter Berg (H) og Bent Molvær (Frp) er enige om at de ikke ønsker å bruke skoler som midlertidig bolig for flyktninger.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

– Det går relativt greit å ta imot de flyktningene vi har sagt ja til. Men vi stresser nå hele vårt system for å ta imot disse, og mottaksapparatet er presset, sier Berg.

I fjor tok Tønsberg imot 45 flyktninger, i år har bystyret vedtatt at de skal ta imot 86 etter anmoding fra IMDi. Foreløpig er ca. 40 bosatt, og det jobbes nå på spreng for å skaffe permanente boliger til resten ifølge Berg.

Halvveis til målet

Tønsberg har så langt tatt imot ca. halvparten av de flyktningene de har vedtatt å ta imot i år.

Dere skal fremdeles ta imot rundt 40 flyktninger til i løpet av i underkant av fire måneder, klarer dere det?

– Ja, vi er optimistiske. Vi håper å skaffe permanente boliger til alle. Vi finner boliger via private kontakter og organisasjoner. Kirkens Bymisjon har skaffet flere, forteller Berg.

I tillegg er kommunen selv i ferd med å bygge og kjøpe boliger. Blant annet har de hatt flere prosjekter i byen som gjør at de så langt har kunnet skaffe permanente boliger til alle.

Ønsker ikke å bruke skoler

Frps Bent Molvær, som leder Utvalg for finans, plan og næring, er klar på at det er viktig å bidra under en slik humanitær krise Europa står overfor nå.

– Vi er ikke imot å ta imot flyktninger det må være klinkende klart. Men vi ønsker ikke å ta imot flere enn vi klarer å integrere på en ryddig måte, slik at det ikke går på bekostning av våre innbyggere, sier Molvær.

Fremskrittspartiet var i utgangspunktet imot å ta imot flere enn de 45 flyktningene som allerede var vedtatt. Og er ikke fornøyd med at tallet har blitt det dobbelte.

Hva synes du om å bruke nedlagte skoler som midlertidige boliger?

– Det var ikke intensjonen da vi la ned skolene, da skulle de brukes til noe annet, eller vi skulle eventuelt selge de. Og naboer vil nok reagerer på det. Jeg mener vi har gjort noe feil dersom dette skal være en nødløsning, sier Molvær.

Han peker på at det fort kan danne seg gjenger, noe som ikke er heldig for verken flyktningene eller naboene. I tillegg vil det koste kommunen mye dersom skolene skal bygges om til å fungere som boliger.

Dersom det skulle bli aktuelt å ta i bruk de nedlagte skolene, skjer det trolig ikke før etter nyttår. Saken må utredes og behandles politisk.