NRK Meny
Normal

Folkehelsa satt i system

Vestfold fylkeskommune har fått i oppdrag å lage et system som gjør det lettere for lokalpolitikerne å ta gode beslutninger som gir deg bedre helse.

trening for demente
Foto: Hanne Høyland / NRK

– Det er en tendens til at man går seg litt vill i det, sier prosjektleder Rune Kippersund i Vestfold fylkeskommune.

Det finnes nemlig masse tall og informasjon om hva som påvirker helsa vår og hvordan det står til med folkehelsa. Men det er ikke satt i system. Det er et slikt system man nå skal utvikle.

Støy og grønne lunger

Prosjektleder Rune Kippersund
Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

– Det er viktig å huske at dette ikke bare gjelder helsesektoren, sier Kippersund.

Veiutbygging kan gi støyproblemer, boligbygging påvirker skoleveien, læringsmiljøet påvirker helsen til barn, sosiale ulikheter vet man gir utslag på helsen til folk.

– En god oversikt kan hjelpe politikerne med å bruke penger på de riktige tingene, sier Kippersund.

Friluftsliv gir folkehelse

På noen områder har man tall og oversikt – men det mangler et verktøy som gir et totalbilde. Det er det fylkeskommunens folkehelse avdeling nå skal utvikle for hele landet.

Hvordan står det egentlig til

Prosessplanen for hvordan systemet skal utvikles
Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Vestfold fylkeskommune fikk mye oppmerksomhet etter at man gjorde noe tilsvarende med Ungdata. Da fikk man bedre oversikt over hvordan ungdom selv vurderte sin egen helse blant annet.

Unge drikker ikke, men de stresser

Unge jenter er ulykkelige

Kippersund tror dette arbeidet gjorde at Vestfold nå ble plukket ut til å være i førersetet i dette prosjektet. Også denne gangen er folks egen oppfatning av egen helse en viktig del av det som skal måles.