NRK Meny
Normal

Krever penger fra fylkeskommunen

– Vi mener at Vestfold fylkeskommune skylder oss over 1,5 millioner kroner.

Turøy

NY BÅT: Etter at den opprinnelige flybåten brant, ble denne satt inn som erstatter i fjor.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Arne Osmundsvaag som er daglig leder i Flybåten AS, mener Vestfold fylkeskommune skylder selskapet over 1,5 millioner kroner.

– Vi har fremmet et krav til fylkeskommunen om etterbetaling for manglende inntjening fra 2012 til 2014, sier Osmundsvaag.

– Kravet ble fremmet tidligere i vår, etter at vi hadde gått igjennom tallene for de to årene, legger han til.

Mindre tilskudd

I det Flybåten AS tok over ruten fra Tønsberg til Bolærne, halverte fylkeskommunen tilskuddet fra 1,6 millioner til 800 000 kroner. Ifølge Småviken AS, som hadde ansvaret for den samme transporten tidligere, var denne halveringen i tilskuddet en forutsetning i anbudet.

I anbudsdokumentene som fortsatt finnes på doffin.no går det fram at: "Oppdragsgiver har for 2012 satt 900 000,- som en øvre grense for driftstilskuddet."

Likevel mener Flybåten AS at selskapet har krav på penger. Ifølge Osmundsvaag var inntektene deres vesentlig lavere enn forespeilet i den endelige kontrakten.

I den endelige kontrakten står det:

"Dersom de samlede billettinntekter avviker vesentlig fra konkurransegrunnlaget og avviket kan tilbakeføres til at Oppdragsgiver har redusert driftsomfanget på Østre Bolærne, skal Oppdragsgiver kompensere Tjenesteyter for inntektsbortfallet."

– Da vi tok over hadde vi flere avganger enn det forgjengeren hadde, selv om vi fikk lavere tilskudd. Det resulterte i bedre service og økt trafikk ut til Bolæren, sier Osmundsvaag.

Kommer ikke til å betale

Vestfold fylkeskommune

BETALER IKKE: Vestfold fylkeskommune kommer ikke til å betale Flybåten AS.

Fylkesadvokat Trine Olsen Kvile mener at det ikke er grunnlag til å betale Flybåten AS.

– I dette tilfellet har vi ikke som eiere av Østre Bolærne krevd at antall avganger skal økes, i perioden 2012-2014, sier Kvile.

– Vi mener derfor at Flybåten AS ikke har krav på erstatning i henhold til kontrakten, legger hun til.